Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

12-02-2020 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna szansą na sukces” obejmującym:

 • tygodniowe praktyki typu job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Lizbonie

Termin: 04.05. – 08.05.2020 r.

 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu.

 

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej, fryzjerskiej i lotniczej.

 

Liczba uczestników: Lizbona – 6 osób

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują staż pracy, stopień awansu, znajomość języka angielkiego, pełnione funkcje.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać do 20.02.2020 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 10:00 - 13:00

 

Pliki do pobrania:

 Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichon

AKCJA "TŁUSTY CZWARTEK - PĄCZEK - POMOC"

PDFDrukujEmail

24-02-2020 

20 lutego, w tłusty czwartek, odbyła się w naszej szkole akcja: "Tłusty Czwartek- Pączek- Pomoc". Akcję przeprowadziliśmy między innymi we współpracy z Cukiernią Bernard Żyradzki. Pan Żyradzki podarował nam 100 sztuk. Pączki rozeszły się niczym przysłowiowe świeże bułeczki!

Dziękujemy nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły za hojność. W przeprowadzenie akcji włączyli się: Daniel Pięta, Krystian Augustyn kl. I ls, Wiktor Rafa, Jakub Gryboś kl. I hmg, Gabriela Dworak, Ola Groń, Anna Gałas kl. II ft, Klaudia Kozubal kl. II mst, Gosia Korchowiec i Gabriela Zarzycka kl. IV est. DZIĘKUJEMY

 

Szkolny Wolontariat

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

PDFDrukujEmail

11-03-2020 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Tytuł projektu: Kształcenie wysokich lotów.

 

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2019 do: 30.09.2022

 

CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy, wzmocnienie przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych obecnych oraz przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz branży usług lotniczych z terenów województwa podkarpackiego poprzez organizację staży dla uczniów i nauczycieli w firmie LOT AMS Sp. z o.o. Efektywne dopasowywanie zakresu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostępności programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

ZADANIA PROJEKTU

 1. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla uczniów/uczennic uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy
 2. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie technik mechanik lotniczy.
 3. Wyposażenie pracowni szkolnych (technik mechanik lotniczy)
 4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla uczniów/nauczycieli uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

PDFDrukujEmail

29-04-2020 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA ABSOLWENTÓW ZEPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i ukończenie szkoły z wyróżnieniem:

 • Michał Kocon kl. 4dt – 5,13
 • Dominik Sobota kl. 4lt – 5,13
 • Hubert Podgórski kl. 4lt – 5,09
 • Aleksandra Kuryło kl. 4lt – 5,03
 • Michał Micał kl. 4bt – 5,03; 100% frekwencji w klasie czwartej
 • Patryk Giepert kl. 4at – 4,97
 • Seweryn Krauz kl. 4lt – 4,97
 • Marcelina Pyć kl. 4ft – 4,95
 • Krzysztof Faber kl. 4at – 4,87
 • Dawid Lach kl. 4mt – 4,79
 • Marcin Makowski kl. 4mt – 4,79
 • Mateusz Pomianek kl. 4bt – 4,77

Uczniowie nagrodzeni za stuprocentową frekwencję na zajęciach lekcyjnych przez cztery lata nauki w technikum:

 • Dariusz Matuszkiewicz kl. 4lt
 • Konrad Pelc kl. 4at

Uczniowie wyróżnieni za wybitne osiągnięcia sportowe oraz wielokrotne reprezentowanie szkoły przez cztery lata nauki:

 • Rafał Rycko kl. 4at
 • Marcin Stats kl. 4at
 • Dawid Groszek kl. 4bt
 • Andżelika Bobowska kl. 4ft
 • Klaudia Miazga kl. 4ft
 • Paulina Płoch kl. 4ft
 • Wiktoria Szylar kl. 4ft
 • Dominik Sobota kl. 4lt
 • Urszula Jakubowska kl. 4mt

Uczniowie wyróżnieni za zaangażowanie w pracę samorządu szkolnego oraz reprezentowanie szkoły przez cztery lata nauki:

 • Marcin Stats kl. 4at
 • Klaudia Miazga kl. 4ft
 • Dominik Koryś kl. 4mt

Uczniowie wyróżnieni za aktywną pracę na rzecz innych ludzi w ramach szkolnego wolontariatu przez cztery lata nauki:

 • Dawid Pleśniak kl. 4bt
 • Małgorzata Korchowiec kl. 4est
 • Gabriela Zarzycka kl. 4est
 • Izabela Rogóż kl. 4ft
 • Kinga Sieniawska kl. 4ft
 • Wojciech Maciąg kl. 4mt
 • Marcin Makowski kl. 4mt

Uczniowie wyróżnieni za zaangażowanie i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym przez cztery lata nauki:

 • Arkadiusz Tabaka kl. 4at

Wyniki konkursu „BLIŻEJ SIEBIE”

PDFDrukujEmail

03-06-2020 

W dniu 29.05.2020r. odbył się konkurs wiedzy psychologicznej pt.: "BLIŻEJ SIEBIE". W konkursie udział wzięło 24 uczniów z klas: 1cg, 1fsg, 1fss, 1hmg, 1hms, 1ls 2act, 2bt, 2ft, 2lt, 3mst.

 

Laureaci konkursu:

 • I miejsce: Klaudia Dańczuk kl. 3mst
 • II miejsce: Zuzanna Pachlita kl. 1fss i Andrzej Strzelczyk kl. 1hmg
 • III miejsce: Dominika Dykiel kl. 2ft, Alicja Madeja kl. 1fss i Mateusz Wolak kl. 2bt

GRATULUJEMY!!!

 

Konkurs zorganizowały: p. Edyta Dragulska, p. Iwona Adamiec-Zielińska

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!