Awans zawodowy

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 29-12-2008 Piotr Pustelny 18-12-2008 

 

Wstęp

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Więcej: Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 29-12-2008 Piotr Pustelny 18-12-2008 

 

Wstęp

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Więcej: Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 29-12-2008 Piotr Pustelny 18-12-2008 

 

Wstęp

System awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw systemu awansu uruchomiło mechanizm motywujący nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego a także spowodowało znaczną podwyżkę płac. Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Nauczyciele zgodnie z tymi przepisami mogą ubiegać się o następujące stopnie awansu zawodowego:

Więcej: Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!