Rekrutacja do projektu

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: 07-04-2014 Piotr Pustelny 03-04-2014

1

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych

w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

Podkarpacie stawia na zawodowcówobejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2014 w zawodach:

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

15

1

Technik awionik

7

3

Technik mechanik

-

23

Technik mechatronik

-

18

Technik usług fryzjerskich

18

-

 

Praktyki i staże w zawodach mechanik lotniczy i awionik oraz praktyki w zawodzie technik usług fryzjerskich będą wyjazdowe. Uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Staże dla mechaników i mechatroników będą realizowane w Rzeszowie, uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto, oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Nr 7 w Rzeszowie z wyjątkiem uczniów klas czwartych.

 

Na praktyki i staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów wynikających z trzech kryteriów kwalifikacyjnych: miejsce zamieszkania, ocena z zachowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie szkoły od 31.03.2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 31.03 – 11.04.2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach na feriach letnich w roku szkolnym 2013/2014 dostępny jest na stronie www.zsm.resman.pl pobierz...>>>

 

 

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. A. Dytko ( pokój nr 3 )

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!