Udział naszej uczennicy w konkursie plastycznym

12-11-2019 

Uczennica klasy I - Marcelina Sączawa - wzięła udział w konkursie satyrycznym „LXX lat NOWEJ HUTY". Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie CENTRUM B7 wraz z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Rysunek satyryczny odnosi się do dzielnicy Krakowa – Nowej Huty – utrwala jej historię i ukazuje "naszą małą ojczyznę" w karykaturze. Oprócz talentu autorzy prac musieli wykazać się olbrzymią dawką poczucia humoru. Mamy nadzieję, że Marcelina spełniła wymagania konkursowe. Jej rysunki prezentujemy poniżej.

Marcelinie życzymy sukcesu.

 

Grono Pedagogiczne ZSM

 

 

 

Nauczyciel Kraju Ojczystego

08-11-2019 

W środę, 6 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono tytuły i medale „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Jedną z uhonorowanych osób był nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Wojciech Kubala.

 

Tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, nauczycielom w uznaniu szczególnych zasług, w pracy edukacyjno – wychowawczej związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa oraz promowaniem różnych form aktywności turystycznej w środowisku szkolnym.

 

Pan Wojciech Kubala jest organizatorem licznych wycieczek tematycznych i krajoznawczych w naszej szkole, a także opiekunem Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 15, najliczniejszego w województwie podkarpackim. Współpracuje również z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, prowadząc prezentacje podróżnicze, w których biorą udział również uczniowie ZSM. W latach 2008 – 2018 odbył kilkadziesiąt wypraw, m. in. do krajów dawnego ZSRR, Bliskiego Wschodu i Europy Zachodniej. W pełni realizuje zatem koncepcję PTTK przekazywania wiedzy i doświadczenia młodemu pokoleniu, któremu pomaga w odkrywaniu piękna i historii ziemi ojczystej.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy w roku szkolnym 2019/2020

07-11-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu
pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Nr : RPPK.09.04.00-18-0003/17

        

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ramach projektu, uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy zakwalifikowani do projektu, uzyskają następujące rodzaje wsparcia:

 1. płatny staż zawodowy w firmie Linetech na lotniskach w Rzeszowie, Katowicach lub Warszawie w wymiarze 300 h realizowany w czasie ferii i wakacji.
 2. pakiet szkoleń lotniczych (EWIS,FTS,PART,HF) w trakcie stażu
 3. zakwaterowanie w czasie stażu wyjazdowego
 4. refundację kosztów dojazdu i wyżywienia
 5. stypendium stażowe
 6. odzież roboczą

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców, następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 15.11.2019 r. do 22.11.2019 r.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2019/2020.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym się w pokoju nr 9 parter, oraz na szkolnej stronie internetowej zsm.resman.pl w dziale Projekty Unijne.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Regulamin

                            rekrutacji i udziału w projekcie

Wyniki szkolnego konkursu wiedzy o zasadach dobrego wychowania

06-11-2019 

W dniu 30 października w auli szkolnej odbył się finał szkolnego konkursu wiedzy o zasadach dobrego wychowania. W konkursowych zmaganiach wzięło udział 50 uczniów naszej szkoły. Reprezentowane były klasy: 1 ag, 1 lg, 1 fsg, 2 ct, 2 ft, 2 mst, 2 bt, 3 ct, 3 mst, 3 ft, 4 at. Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą znajomością tematu. Jury konkursu wyłoniło następujących zwycięzców:

 • I miejsce i tytuł Mistrza Savoir Vivre’u ZSM - Martyna Woś z klasy 2ft   
 • II miejsce i tytuł Wicemistrza Savoir Vivre’u zdobywają ex aequo Klaudia Dańczuk 3mst i Patrycja Nawrot 3ft

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy.      

 

Znalezione obrazy dla zapytania savoir vivre grafika

Warsztaty językowe "Wiedeń jako atrakcja turystyczna" w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie

04-11-2019 

W dniu 30 października 2019 roku klasa IV lt pod opieką pani Agaty Pawlak wzięła udział w zajęciach pod tytułem: „Wiedeń jako atrakcja turystyczna”. Wykład połączony z prezentacją multimedialną został przedstawiony przez panią Ewę Cwanek –  Florek pracownika Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie. Podczas zajęć pani prowadząca przedstawiła nam najpopularniejsze atrakcje Wiednia, a były to m.in.: Pałac Schönbrunn (letnia rezydencja Habsburgów), Stephansdom - Katedra Świętego Szczepana (zabytkowa Katedra w stylu gotyckim mieszcząca się w centrum Wiednia), Ruprechtkirche – Kosciół Św. Ruperta (najstarszy kościół w Wiedniu w stylu romańskim), Prater (rozległy park z masą przestrzeni oraz park rozrywki z ponad 250 atrakcjami!), Stadtpark ze słynnym pomnikiem Straussa z 1925 roku, Hofburg (rezydencja cesarska Habsburgów) i wiele, wiele innych równie ciekawych miejsc. Wykład zawierał również informacje dotyczące historii powstania znanych obiektów, styli architektonicznych budowli, ale również kuchni stolicy Austrii. Nie zabrakło kilku osobistych refleksji pani prowadzącej, która miała okazję już kilkakrotnie odwiedzić Wiedeń. Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia naszej wiedzy ogólnej na temat Austrii i jej stolicy, jak również wzbogaciły nasze słownictwo z zakresu języka niemieckiego. Podsumowaniem wyjścia był konkurs sprawdzający zdobytą wiedzę, a uczniowie, którzy wykazali się najlepszym refleksem otrzymali nagrody. Naszym zdaniem takie lekcje powinny odbywać się częściej, nauka poprzez zabawę to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze nie raz uczestniczyć w takim wydarzeniu.

 

Oskar Mokwa 4 lt

 

 

 

 

Więcej: Warsztaty językowe "Wiedeń jako atrakcja turystyczna" w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie

Lekcje biblioteczne w WiMBP w Rzeszowie

29-10-2019 

W dniach 23,24 i 25 października uczniowie  klas 1fsg, 1fss i 1 hms uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, która odbyła się w  Wypożyczalni Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się przy ulicy Dąbrowskiego. Lekcja składała się z trzech części: pierwsza to obejrzenie pomieszczeń, w których zgromadzone zostały ogromne zbiory biblioteczne, druga  wykład pracownika biblioteki na temat  regulaminu wypożyczalni i zasad korzystania z niej i trzecia –  ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach komputerowych, dotyczące logowania czytelnika w systemie, przeszukiwania zbiorów katalogowych, a także wielu innych operacji, niezbędnych przy korzystaniu z w pełni skomputeryzowanej biblioteki.

Wyjście zorganizowały i opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Krystyna Potoczna, Agnieszka Kapłon, Agata Pawlak i Wioletta Machowska.

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs wiedzy o zasadach dobrego wychowania

25-10-2019 

Wszystkich, którzy zgłosili swój udział w szkolnym konkursie wiedzy o zasadach dobrego wychowania informujemy, że odbędzie się on 30 października (środa) w godzinach 12:20 - 13:05 w auli szkolnej. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu wyboru składającego się z pytań na temat zasad savoir vivre’u. 

 

ZOSTAŃ MISTRZEM SAVOIR VIVRE’U

 

 

Ogólnopolski konkurs "Bliżej pszczół"

22-10-2019 

Gratulacje dla Adama Micała z 2lt

21-10-2019 

17 października 2019r.  w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma moc”, organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Sąd Okręgowy w Rzeszowie. Uczeń naszej szkoły Adam Micał otrzymał wyróżnienie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Sukces jest tym większy, że praca Adama została opublikowana w kalendarzu na 2020 rok, wydanym przez organizatorów konkursu. Opiekę nad uczniem sprawowała pani Ewa Wojakowska.

 

Gratulujemy sukcesu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej: Gratulacje dla Adama Micała z 2lt

Piękno życia utrwalone na fotografiach Damiana

18-10-2019 

Uczeń naszej szkoły wziął udział w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Życie jest piękne". Nazwa konkursu jest jednocześnie jego tematem przewodnim. Damian Hoszko zatrzymał w kadrze ulotne życiowe chwile i pokazał ich wyjątkowość. Utrwalone przez niego momenty tworzą niezwykły obraz naszej ziemskiej wędrówki. Wszystkie ujęcia niezwykłych chwil, w połączeniu z majestatem przyrody, skłaniają nas do refleksji oraz wzbudzają zachwyt nad życiem. Bez wątpienia zdjęcia Damiana dowodzą tezy, że życie jest piękne.

Damianowi życzymy sukcesu.

 

Grono Pedagogiczne ZSM

 


 

 

Ogłoszenie

18-10-2019 

Konkurs dla klas pierwszych po wycieczkach po Rzeszowie

RZESZOW IN MY EYES

 

Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnych o Rzeszowie w języku angielskim. Mogą to być również prace w wersji tradycyjnej typu projekt.

Termin składania prac u organizatorów - nauczycieli języka angielskiego Marioli Berrahal i Lucyny Sulenckiej lub u swojego nauczyciela angielskiego – 30 listopada 2019.

Atrakcyjne nagrody czekają.

 

Zapraszamy

 

Wycieczka Szlakiem Państwa Zakonu Krzyżackiego

16-10-2019 

Za nami kolejna wycieczka krajoznawcza Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 15, które działa przy naszej szkole. Tym razem przez 3 dni (9 – 11 października), w niesamowitym tempie zwiedzaliśmy zabytki architektury oraz miejsca związane z historią Państwa Zakonu Krzyżackiego oraz wojen polsko – krzyżackich.

Zaczęliśmy od Torunia, miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie odwiedziliśmy ruiny krzyżackiego zamku z XIII wieku oraz Muzeum Historii Miasta Torunia, Muzeum w domu Mikołaja Kopernika i Muzeum Ratusza Staromiejskiego. Następnie pojechaliśmy do Chełmna, które pierwotnie typowane było na miejsce krzyżackiej stolicy i zachowało oryginalny, średniowieczny układ urbanizacyjny z przełomu XIII i XIV wieku. Zobaczyliśmy również krzyżackie zamki w Świeciu, Kwidzynie i największy europejski zamek w Malborku – dawną krzyżacką stolicę. W pierwszy, obfitujący we wrażenia dzień, „byliśmy na nogach” niemalże od świtu do nocy, po czym zakwaterowaliśmy się w klimatycznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Malborku. Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy od starówki Gdańska, gdzie zobaczyliśmy wnętrza zabytkowego ratusza oraz wspięliśmy się na wieżę XIV-wiecznej Bazyliki Mariackiej, skąd rozpościerała się zapierająca dech w piersiach panorama starego miasta. Następne punkty naszego programu z tego dnia to: katedra we Fromborku z okresu XIV/XV wieku, pozostałości po starówce w Pieniężnie, doskonale zachowany zamek w Lidzbarku Warmińskim z XIV wieku oraz wieczorne zwiedzanie starówki Olsztyna, które zakończyliśmy wizytą w kinie, na nocnym seansie filmu „Joker”. W ostatni dzień wyjazdu gościliśmy na polach bitwy grunwaldzkiej z 1410 roku oraz zwiedziliśmy Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w pobliskim Działdowie. Przez te 3 dni otrzymaliśmy potężną porcję wiedzy o dziejach konfliktu polsko – krzyżackiego i niespecjalnie mieliśmy czas by się nudzić.

W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 1ag, 1cg, 1fsg, 1hms, 1hmg i 1lg pod opieką Pana Wojciecha Kubali, Pani Alicji Bartyzel i Pani Edyty Dragulskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Muzeum Lotnictwa w Krakowie

15-10-2019 

W dniu 09.09.2019r. odbyła się jednodniowa wycieczka uczniów ZSM do Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Organizatorami wyjazdu byli nauczyciele: pan Bogdan Czach, pan Maksymilian Sobczak i pani Natalia Bołba. W czasie wycieczki zapoznaliśmy się z konstrukcjami statków powietrznych i silników lotniczych z okresu I i II wojny światowej. Mogliśmy przyjrzeć się z bliska jak wyglądają poszczególne części samolotów. Na koniec mieliśmy okazję wsiąść do prawdziwego kokpitu samolotu oraz skorzystać z profesjonalnego symulatora.
Po zakończeniu zwiedzania, w drodze powrotnej, odbył się konkurs z wiedzy jaką udało nam się zdobyć podczas wycieczki do muzeum. Nagrodami głównymi były modele samolotów oraz szybowiec do składnia. Ten wyjazd był ciekawą formą poszerzenia wiedzy o historii polskiego lotnictwa.

 

Uczestnicy wycieczki

 

 

 

 

 

 

Więcej: Wycieczka do Muzeum Lotnictwa w Krakowie

DZIEŃ PAPIESKI - SZLAKIEM ŚW. JANA PAWŁA II

15-10-2019 

W dniach 11- 13 września w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z Dniem Papieskim. Uczniowie naszej szkoły wyruszyli rzeszowskim szlakiem świętych. W programie znajdowały się stacje związane z Janem Pawłem II i osobami, które papież beatyfikował oraz kanonizował z terenu naszej diecezji. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od stacji pod krzyżem komunizmu, gdzie udzieliliśmy wywiadu dla Radia Via oraz otrzymaliśmy kartę pielgrzyma papieskiego, w której mogliśmy udokumentować nasze pielgrzymowanie. Następnie bazylika Ojców Bernardynów (św. Jan z Dukli), Fara Rzeszowska (bł. Natalia Tułasiewicz), Katedra i Park Papieski (beatyfikacja J.S. Pelczara), Krzyż-pomnik ofiar komunizmu przy Zamku (bł. Władysław Findysz), Ratusz Rzeszowski, kościół Św. Krzyża, kościół św. Józefa na Staromieściu (bł. Jan Balicki), kościół św. Jadwigi Królowej i kościół bł. Karoliny Kózkówny. Część trasy zrobiliśmy wspólnie, część każdy mógł dokończyć indywidualnie. Wróciliśmy zadowoleni, bo to był bogaty w przeżycia czas.

 

Patrycja Pelc kl. I fss

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

14-10-2019 

W dniu dzisiejszym odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pamiętając o celach reform z roku 1773, iż „edukacja powinna być sama w sobie użyteczna, ułatwiać życie i prowadzić do poprawy poziomu życia materialnego”, uroczystość poprzedziło podpisanie kolejnego Porozumienia dotyczącego działań w ramach klasy patronackiej Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z Zespołem Szkół Mechanicznych. Patronatem objęta została klasa I as 5 – letniego technikum w zawodzie technik mechatronik. Porozumienie podpisali ze strony Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Vice Prezes ds. Operacyjnych, Dyrektor Zarządzający Pan Marcin Samolej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa Pan Mariusz Kapica. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele firmy LOT AMS Aircraft Maintenance Services oraz LineTech, które sprawują patronat nad klasami w zawodach technik awionik i technik mechanik lotniczy, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

Po części oficjalnej dyrektor Zespołem Szkół Mechanicznych wręczył nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a uczniowie przedstawili zebranym program specjalnie przygotowany na Dzień Edukacji Narodowej.

 

Wszystkiego, co najlepsze, Drodzy pedagodzy i pracownicy naszej szkoły.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Olga Tokarczuk z literacką nagrodą Nobla!

10-10-2019 


 

Dziś ogłoszono dwóch laureatów literackiej Nagrody Nobla - za rok 2018 i 2019.

Komisja noblowska zdecydowała, że nagroda powędruje do polskiej pisarki Olgi Tokarczuk.

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

10-10-2019 

27 września odbyła się pielgrzymka maturzystów ZSM na Jasną Górę. Pierwszym punktem programu była konferencja ks. Michała Domasika, który skupił się na fragmencie Ewangelii św. Mateusza o uzdrowieniu niewidomego żebraka Bartymeusza. Po konferencji uczestniczyliśmy w nabożeństwie pokutnym i adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie jego trwania wielu z nas skorzystało z sakramentu pokuty. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W homilii podziękował nam maturzystom: „Wasza odpowiedź na zaproszenie katechetów i przyjazd tutaj już jest świadectwem dojrzałości. I choć nikt wam nie wręczy stosownych dokumentów, to przez sam udział w pielgrzymce zdajecie pozytywnie egzamin dojrzałości. Dziękuję za to świadectwo. Poczujmy się w tej wielkiej rzece młodych ludzi, którzy przybywają tutaj w określonymi celu, w związku z bliskim egzaminem maturalnym. Przybywacie, aby Matce Bożej powiedzieć, co jest treścią waszego życia; powiedzieć o tym szczególnym roku z maturą, wyborem studiów. Ogólnie chodzi o dobre wykorzystanie czasu, który szybko mija, jak ziarnka piasku w klepsydrze. Ważne, aby go nie zmarnować i dobrze przeżyć”. Ostatnim punktem programu był różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu.

Dziękujemy serdecznie księdzu Grzegorzowi Różyckiemu za zorganizowanie pielgrzymki, paniom: Kindze Lizak, Jolancie Nazarko, Joannie Cichoń, panom: Andrzejowi Frydrychowi i Krzysztofowi Mazurowi za opiekę nad nami, a także wspólną modlitwę w intencji naszej matury.

 

Wojtek i Marcin kl. IV mt

 

 

 

 

Więcej: PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

"Młodzi głosują"

09-10-2019 

Tak głosowaliśmy w prawyborach w ZSM

 

 

 

 

 

 

Więcej: "Młodzi głosują"

W Rzeszowie powstanie najnowocześniejsza baza serwisowania samolotów

08-10-2019 


 

Od 2022 roku w podrzeszowskiej Jasionce będą serwisowane samoloty wąsko i szerokokadłubowe z całego świata.

 

We wtorek podczas Kongresu 590 w Jasionce przedstawiciele Polskiej Grupy Lotniczej, LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) i Portu Lotniczego w Jasionce podpisali umowy związane z nabyciem dwóch 13-hektarowych działek na terenie lotniska. Powstanie na nich jedna z największych i ultranowoczesnych baz obsługi technicznej samolotów w Europie.

 

W ramach pierwszego etapu budowy rzeszowskiej bazy, zainwestowanych zostanie około 150 mln zł, a zatrudnienie znajdzie ponad 300 wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów. Docelowo inwestycje sięgną 500 mln zł, a liczba pracowników przekroczy 1500.

 

Cała infrastruktura będzie składała się z trzech hangarów do serwisowania i napraw statków powietrznych oraz jednego przystosowanego do malowania samolotów. Projekt zakłada utworzenie zaplecza warsztatowego, magazynowego, technicznego, socjalnego i biurowego.

 

Dodatkowo, oprócz obsługi samolotów, LOTAMS planuje utworzenie i funkcjonowanie działów wspierających działalność produkcyjną: planowanie, inżyniering, logistyka, narzędziownia, badania NDT, obsługa komponentów, warsztaty strukturalne,
warsztaty awio-elektro, estetyka.

 

Przy założeniach takiej skali przedsięwzięcia, LOTAMS będzie mógł wykonywać jednoczesną obsługę techniczną 4 samolotów szerokokadłubowych, dwusilnikowych typu Boeing 787 Dreamliner wraz z 5 wąskokadłubowymi maszynami (np. Boeing 737) lub alternatywnie 15 samolotów wąskokadłubowych, a nawet 20 samolotów regionalnych (np. Embraer 195).

 

Źródło: rzeszow-news.pl

Projekty Unijne w Zespole Szkół Mechanicznych

08-10-2019 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

26 września w auli szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektów mobilnościowych z programu Erasmus+. Uczniowie klas trzecich – potencjalni uczestnicy tegorocznej edycji projektu zapoznali się z zasadami programu Erasmus+. Ich starsi koledzy, którzy byli na praktykach w ubiegłym roku zaprezentowali rezultaty udziału w mobilnościach w Walencji i Lizbonie.

Koordynator projektu pan Andrzej Kulasa przedstawił zasady rekrutacji i udziału w projekcie, odpowiadał na pytania. W bieżącym roku szkolnym planowany jest wyjazd 36 uczniów z branży mechaniczno-mechatronicznej na 4-tygodniowe praktyki do Walencji, oraz wyjazd 14 uczniów z zawodów lotniczych i fryzjerskich na 4-tygodniowe praktyki do Lizbony.

 

Spotkanie zorganizowali: pani Lucyna Sulencka i pan Sławomir Łoboda.

 

 

 

XXII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA"

07-10-2019 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje XXII edycję Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA"

 

Zawody rozgrywane są w trzech etapach w trzech grupach tematycznych:

 1. Elektrycznej
 2. Elektronicznej
 3. Teleinformatycznej

Zawody I stopnia odbędą się 7 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 9:00 w auli szkolnej.

Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do mgr inż. Zdzisława Kłeczka lub innego nauczyciela przedmiotów zawodowych.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Przysięga w Szkole Orląt

07-10-2019 

Dnia 27.09.2019 r. w Dęblinie na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" miała miejsce przysięga wojskowa kandydatów na pilotów wojskowych. Wśród nich byli również dwaj tegoroczni absolwenci naszej szkoły: Mateusz Dziedzic i Sebastian Marszał. Po 6 tygodniach okresu przygotowawczego przyszli adepci Lotniczej Akademii Wojskowej wraz z pozostałymi 95 kandydatami złożyli uroczyste ślubowanie przed władzami wojskowymi i wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

 

 

 

 

 

 

 

Prawybory w ZSM

03-10-2019 

W najbliższy poniedziałek ( 07.10.2019r.) w naszej szkole odbędą się prawybory do Sejmu, w ramach akcji „Młodzi głosują”, organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

 

Szkolna Komisja Wyborcza będzie wydawała karty wyborcze od godz.10.00 do godz. 14.00 na parterze szkoły. W wyborach może wziąć udział każdy uczeń bez względu na wiek. Głosujemy na przerwach.

 

PRZEŁAM OPORY - IDŹ NA WYBORY!!!

 

Znalezione obrazy dla zapytania prawybory w szkołach grafika

 

POSZUKIWANI CHĘTNI WOLONTARIUSZE

03-10-2019 

 

Drodzy uczniowie!

 

W ramach współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i Caritas Diecezji Rzeszowskiej WOLONTARIAT SZKOLNY poszukuje chętnych do udziału w kweście na rzecz ubogich i bezdomnych, która odbędzie się na cmentarzach w dniu 1 listopada.

Potrzebni są chętni do udziału w tej akcji w następujących miejscowościach: Rzeszów Pobitno, Bratkowice, Budy Głogowskie, Budziwój, Chmielnik, Czudec, Domatków, Górno, Jasionka, Kamień, Lubenia, Lutcza, Łukawiec, Malawa, Mogielnica, Nienadówka, Nockowa, Nowa Wieś, Przewrotne, Rudna Wielka, Rzeszów Słocina, Sokołów Małopolski., Strzyżów, Świlcza, Trzeboś, Trzebuska, Tyczyn, Trzciana, Wysoka Głogowska, Wysoka Strzyżowska, Zaborów.

 

Szczegółowe informacje i zapisy chętnych u pani Kingi Lizak i pedagoga szkolnego pani Iwony Adamiec-Zielińskiej do 17.X.2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ogłoszenie

02-10-2019 

 

W dniu 08.10.2019 r. (wtorek) w auli szkolnej odbędą się spotkania przewodniczących klas z pedagogiem szkolnym i katechetką w sprawie organizacji akcji charytatywnych na terenie szkoły:

 • o godzinie 11:30 spotkanie klas pierwszych i czwartych,
 • o godzinie 14:00 spotkanie dla klas drugich i trzecich.

WOLONTARIAT SZKOLNY

VII Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe "Po polsku o historii"

02-10-2019 

1 października 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie VII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Emocje, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom konkursu były żywą lekcją patriotyzmu. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży święto historii i języka ojczystego przybrało szlachetną formę współzawodnictwa. Tekst dyktanda przybliżył uczestnikom konkursu wiedzę z zakresu kultury i historii narodowej. Zmagania z poprawną polszczyzną, nazwami własnymi związanymi z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę, były nie lada wyzwaniem dla każdej kategorii wiekowej. Wierzymy, że wśród uczniów naszej szkoły znajdzie się nie jeden mistrz ortografii.

 

Nauczyciele Poloniści

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!