Edukacja teatralna

18-03-2019 

 

Gustaw Herling – Grudziński - wybitny pisarz i publicysta emigracyjny, więzień sowieckich łagrów, oraz uczestnik bitwy pod Monte Cassino jest, zgodnie z uchwałą Sejmu RP, patronem 2019 roku.12 marca klasa 4 at wraz z paniami Agatą Pawlak i Agnieszką Kapłon udała się do Wojewódzkiego Domu Kultury, aby obejrzeć spektakl „Inny Świat”, który jest sceniczną adaptacją książki o tym samym tytule. Monodram Rafała Sadowskiego, aktora z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pozwolił nam na wzbogacenie wiadomości dotyczących tej lektury szkolnej, ale przede wszystkim skupiał się na emocjach człowieka cierpiącego w okrutnym świecie łagrów. Te emocje aktor ukazał w sposób bardzo sugestywny. Podczas spektaklu została wykorzystana bardzo skromna scenografia, która z jednej strony pozostawiała niedosyt, z drugiej mogła być odczytana w sposób symboliczny. Spektakl był dobrą okazją do przypomnienia sobie, jak ciężki los stał się udziałem naszych rodaków podczas II wojny światowej i bezpośrednio po niej.

 

Dominik Weber, Przemysław Fitoł   4 at

 

Edukacja teatralna

18-03-2019 

13 marca 2019 r. uczniowie z klas 4 at, 2 ft, 2 ct wraz z panią Agnieszką Kapłon udali się do teatru im. Wandy Siemaszkowej, aby obejrzeć spektakl „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów”. Widzowie tego przedstawienia stali się świadkami najważniejszych chwil w życiu Wiktorii i Józefa Ulmów: ich zaręczyn, radości z narodzin gromadki dzieci, strachu o życie z nastaniem okupacji hitlerowskiej, aż po heroiczną decyzję pomocy Żydom i okrutną śmierć z rąk oprawców. Spektakl ukazał jak ludzie potrafią się zmieniać podczas wojny, gdy wokoło jest tylko i wyłącznie strach. W tym czasie każdy bał się przeciwstawić okupantowi, gdyż płaciło się za to wysoką cenę.Ulmowie byli świadomi jakiego wyzwania się podejmują, wiedzieli, że mogą stracić wszystko z dnia na dzień. Mimo to przyjęli pod swój dach ośmioro żydowskich uciekinierów. Głowa rodziny – Józef pomógł również innym, budując dla nich ziemiankę w pobliskim lesie, jednocześnie zaopatrując ich w żywność. Cała rodzina, wraz z szóstką dzieci została rozstrzelana, wraz z Żydami, którzy byli przez nich ukrywani. Wiktoria i Józef zostali pośmiertnie odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, trwa także ich proces beatyfikacyjny. Scenografia Katarzyny Stochalskiej pomagała w odbiorze sztuki, dawała możliwość przeniesienia się w czasie. Gra świateł była bardzo sugestywna. Sama gra aktorska Małgorzaty Pruchnik-Chołka oraz Roberta Żurka, którzy odgrywali role Wiktorii i Józefa Ulmów, była bardzo szczera i robiła ogromne wrażenie. Spektakl pod tytułem „Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów” w reżyserii Beniamina Bukowskiego jest z pewnością sztuką godną obejrzenia.

 

Dominik Weber 4 at

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs informatyczny "Bądź bezpieczny w sieci"

15-03-2019 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich do udziału

w szkolnym konkursie informatycznym "Bądź bezpieczny w sieci".

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swego udziału nauczycielom informatyki
do dnia 22.03.2019 r.

 

Szczegółowe informacje udzielają nauczyciele organizatorzy: Adam Nazimek, Mariusz Kisiel, Bożena Piękoś – Kwolek i Stanisław Topolewicz.

 

Konkurs "Schulsystem in Deutschland"

14-03-2019 

Dnia 5.04.2019 r. (piątek) o godz.11:30-12:25 w auli szkolnej odbędzie się Szkolny konkurs o systemie szkolnictwa w Niemczech.

 

Cele konkursu to:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem niemieckim.
2. Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
3. Wzbogacenie wiedzy o systemie  szkolnictwa w Niemczech.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w języku niemieckim w  formie testu do uzupełnienia informacji, przetłumaczenia lub połączenia słownictwa.

Organizatorzy: D.Kustra, A.Pawlak

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Zgłoszenia u nauczycieli języka niemieckiego

Wyniki konkursu "Świat Gustawa Herlinga – Grudzińskiego"

12-03-2019 

 

W dniu 7 marca 2019 r. odbył się szkolny konkurs wiedzy humanistycznej dotyczący życia i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 1lt, 1 bt, 1 act, 2 mst oraz 4 at. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą, ale zwycięzcy wyróżnili się bardzo dobrą znajomością zarówno biografii poety jak i jego utworów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za uczestnictwo w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu wiedzy humanistycznej.

 

Laureatami konkursu zostali:

 • I  miejsce - Krystian Zapłociński  klasa 2 mst
 • II miejsce - Michał Krużel klasa 1 bt
 • III miejsce - Dominik Weber klasa 4 at

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższej uroczystości szkolnej. 

Organizatorzy konkursu: Krystyna Potoczna, Agata Pawlak

Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares oraz Stypendium Dyrektora Szkoły

12-03-2019 


 

Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares zakłada następujące stypendia:

Szczegółowe informacje: Uchwała Rady Miasta Rzeszowa link do strony http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1189/

 

Tylko Stypendium PRIMUS może się łączyć z innym z programu pn. Primus inter pares.

 

Wszyscy uczniowie nadal mogą korzystać ze STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY, na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty, którego kryteria nie zmieniają się !:

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
 • w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
 • wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Nie będzie żadnych potrąceń z ww stypendium, jeśli uczeń otrzyma także stypendium z Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

 

Link do nowej uchwały:

Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares 

DZ. URZ. WOJ. 2019.1189
Ogłoszony: 25.02.2019

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1189/

 

Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów:

https://bip.men.gov.pl/pl/dzialalnosc/komunikaty

PODSUMOWANIE AKCJI "DAY OF UNPLUGGING"

12-03-2019 

Dnia 1 marca 2019 r. w naszej szkole zorganizowaliśmy "DZIEŃ WYŁĄCZENIA SIĘ OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO". Ideą tego dnia było pozyskanie czasu, który można wykorzystać na spotkania z bliskimi, aktywny relaks, ulubioną książkę itp.

W akcję zaangażowało się łącznie 152 uczniów z klas: 1act, 1bt, 1ht, 1lt, 1mst, 2bt, 2ct, 2ft, 2mst, 3at, 3est, 3lt, 4bt, 4dt, 4mt.

 

 

 

 

 

 

Więcej: PODSUMOWANIE AKCJI "DAY OF UNPLUGGING"

Śladami płk. Leopolda Lisa-Kuli

11-03-2019 

Z okazji obchodów 100. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wędrówce po Rzeszowie śladami tego wybitnego Polaka. Najpierw pan Jacek Magdoń, pracownik rzeszowskiego oddziału IPN, przedstawił nam prezentację multimedialną dotyczącą historii życia młodego legionisty, urodzonego w Kosinie koło Łańcuta. Następnie wędrowaliśmy ulicami 3 Maja, Sokoła, ks. Jałowego. Zobaczyliśmy szkołę, do której uczęszczał Leopold Lis Kula i dotarliśmy nawet pod budynek, w którym mieszkał. Pan Jacek Magdoń wskazał nam również miejsca ważne dla historii miasta w latach 1939-1990. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek historycznych oraz zobaczyć tablice pamiątkowe i pomnik Leopolda Lisa-Kuli. Spacer zakończyliśmy przy Dzwonie Niepodległości pod Urzędem Marszałkowskim. Opiekę nad nami sprawowały panie: Urszula Szpuga i Ewy Wojakowska.

 

Klaudia Chochrek 3ft

 

 

 

 

Więcej: Śladami płk. Leopolda Lisa-Kuli

KONKURS - CZYTAMY LITERATURĘ ANGLOJĘZYCZNĄ

11-03-2019 

III edycja konkursu na głośne czytanie literatury anglojęzycznej odbędzie się 8 kwietnia 2019 – poniedziałek o  godz. 12:25.

 

Do wyboru fragmenty literatury klasycznej lub współczesnej o objętości ok. 150-200 słów, proza albo wiersz. Oceniana będzie wymowa, płynność, interpretacja i zrozumienie tekstu.

 

Celem konkursu jest promowanie literatury brytyjskiej i amerykańskiej, przy jednoczesnym usprawnianiu kompetencji komunikacyjnych podczas publicznej prezentacji.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłoszenia swojego udziału w konkursie do 1 kwietnia u p. Marioli Berrahal (sala 17) lub L. Sulenckiej (sala 11a), ewentualnie u swoich nauczycieli j. angielskiego.

Ogłoszenie o zawiązaniu partnerstwa w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów"

07-03-2019 

 

Ogłoszenie o zawiązaniu partnerstwa w projekcie „Kształcenie wysokich lotów”
w odpowiedzi na konkursnr:RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza zawiązanie formalnego partnerstwa z firmą LOTAMS sp. z o.o. w celu wspólnej realizacjiprojektu pt. „Kształcenie wysokich lotów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w odpowiedzi na konkursnr: RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 ogłoszony przez Wojewódzki Urząd praccy w Rzeszowie.

Aktywny wypoczynek

07-03-2019 

Każdej zimy w naszej szkole dla chętnych uczniów są organizowane wyjazdy do Puław. Jest to świetny sposób na aktywne spędzenie czasu. Jeździmy na nartach i snowboardzie, korzystamy z uroków zimy i odpoczywamy w miłej atmosferze, panującej na stoku. Podczas wyjazdów mamy również zapewniony posiłek. Osoby, które nie umieją jeździć, mogą skorzystać z porad instruktorów i rozpocząć od podstaw swoją przygodę ze sportami zimowymi. Brak własnego sprzętu nie stanowi problemu, ponieważ na stoku jest możliwość jego wypożyczenia. Z pewnością każdy uczestnik wyjazdu znajdzie trasę odpowiednią dla siebie i będzie się świetnie bawić.

 

Klaudia Stodolak

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu "Super Czytelnik Wypożyczalni Głównej"

07-03-2019 

Miło nam poinformować, że nauczycielka naszej szkoły Pani Magdalena Bardzik została „Super Czytelnikiem Wypożyczalni Głównej za rok 2018”. Serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego tytułu i wyniku 174 wypożyczeń. Jednocześnie zachęcamy młodzież ZSM do podobnej postawy.

Pani Magdalena Bardzik postanowiła przekazać swoją nagrodę (kartę do Empiku o wartości 50 zł) uczniowi, który zdobędzie tytuł „Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej roku 2018/2019”.

 

Więcej informacji >>

 

Bibliotekarze

 

 

 

ZAPROSZENIE NA VI MECHANIKOWĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ W BIESZCZADY

06-03-2019 

4 kwietnia 2019 r. zostanie zorganizowany wyjazd na VI Mechanikową Drogę Krzyżową w Bieszczady.

W tym roku naszym celem będzie szczyt Smerek 1 222 m n.p.m. W przypadku złych warunków pogodowych udamy się w Beskid Niski.

 

Zgłoszenia i więcej informacji u pani Kingi Lizak.

 

"Wycieczka Śladami II wojny światowej na Podkarpaciu"

06-03-2019 

W dniu 5.03.2019 r. uczniowie klas 1ct, 1ht i 1mst wzięli udział w edukacyjnej wycieczce objazdowej, podczas której zwiedzili trzy miejscowości w województwie podkarpackim, związane z historią II wojny światowej.

Pierwszą z nich była niewielka wieś Blizna, w której w latach 1943 – 1944 testowano i prowadzono badania nad bronią rakietową V1 i V2. Wszyscy mieli okazję zobaczyć makiety tych rakiet wykonane w skali 1 do 1, zapoznać się z ciekawą ekspozycją muzealną oraz wsiąść do wnętrza samolotu AN-2 oraz transportera opancerzonego BRDM. Następnie wszyscy odwiedzili położoną kilka kilometrów dalej rekonstrukcję największego, niemieckiego obozu pracy na Podkarpaciu z czasów wojny, w Pustkowie. Tuż obok dawnego obozu, na tzw. Górze Śmierci znajdowało się również miejsce kremacji zwłok pomordowanych więźniów i masowe mogiły.

Następnie wszyscy przejechaliśmy do urokliwie usytuowanej pośród wzniesień Pogórza Dynowsko – Strzyżowskiego wsi Stępina, gdzie w latach 1940 – 1941 Niemcy wybudowali jedną z polowych kwater Adolfa Hitlera. Wszyscy przeszli wnętrzem najdłuższego bunkra kolejowego w Europie i wysłuchali ciekawej prelekcji przewodnika.

Opiekunami podczas wycieczki byli: Pan Wojciech Kubala, Pani Alicja Bartyzel i Pani Edyta Dragulska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej: "Wycieczka Śladami II wojny światowej na Podkarpaciu"

Relacja z Walencji

06-03-2019 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

iBuenos dias!

Kolejny tydzień praktyk zawodowych w Walencji mija nam bardzo dobrze. Odwiedziliśmy lokalny stadion sportowy, Oceanarium i Muzeum Nauki. W ciągu tygodnia pracujemy w godzinach od 8 do 17:30. W trakcie pracy rozwijamy nasze umiejętności językowe, uczymy się hiszpańskiego oraz zdobywamy nowe umiejętności. Wykonujemy prace ślusarskie tj. wiercenie, gwintowanie, szlifowanie, spawanie oraz obsługujemy giętarki i tokarki CNC. Pogoda jest wspaniała więc wolny czas spędzamy nad morzem. Pozdrawiamy serdecznie uczniów ZSM

 

Grzegorz Daniel

 

¡Buenos días!

Siguiente semana de nuestras practicas profesionales en Valencia continua siendo una experiencia bonita. Estos días hemos visitado el estadio de Mestalla, Oceanográfico y el Museo de las Ciencias.

Nuestro horario en los dias laborales es de 8.00 a 17.30. Durante las practicas en las empresas estamos desarrollando nuestras competencias lingüísticas y profesionales. Durante el trabajo realizamos las tareas dentro de carpintería metálica como: taladrado, roscado, rectificado, soldadura, también manejamos las maquinas de doblada y torno CNC.

Hace un tiempo maravilloso, gracias a esto, nuestro tiempo libre podemos pasar en la playa.

Saludos de parte de los estudiantes de la escuela ZSM.

 


 

 

 

Więcej: Relacja z Walencji

Termin konkursu "Świat Gustawa Herlinga – Grudzińskiego"

05-03-2019 

 

Szkolny konkurs wiedzy humanistycznej dotyczący życia i twórczości Gustawa Herlinga – Grudzińskiego odbędzie się w czwartek 7 marca na 5 i 6 godzinie lekcyjnej w czytelni szkolnej.

 

Serdecznie zapraszamy! 

Organizatorzy: Bibliotekarze

SZKOLNY KONKURS POETYCKI NA WIERSZ PT: "ROZWAŻNY INTERNET"

05-03-2019 

SZKOLNY KONKURS POETYCKI NA WIERSZ PT: „ROZWAŻNY INTERNET”

 

Regulamin:

 

Cele konkursu:

 1. Zachęcanie do tworzenia prac poetyckich.
 2. Upowszechnianie piękna języka polskiego.
 3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
 4. Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
 5. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 6. Podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.

Założenia programowo- organizacyjne:

 1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I- IV ZSM.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć dwa wiersze swojego autorstwa.
 3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko, klasę, tytuł wiersza. Praca powinna być dostarczona w formie papierowej- wydrukowana.

Kryteria oceny:

 

Jury oceni:

 • bogactwo języka i środków poetyckich,
 • oryginalność wiersza i jego budowy,
 • wyjątkowość tekstu,
 • zasób emocji,
 • zgodność z tematem,
 • przekaz treści.

Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, ocenę z języka polskiego i religii, a prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Uprzejmie prosimy o oddanie prac do 17 kwietnia 2019 r. do p. Jolanty Nazarko i p. Kingi Lizak.

 

Rekrutacja na płatne staże zawodowe dla uczniów

01-03-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły
zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 marca 2019 r. do 10 marca 2019 r.

 

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 20 uczniów kształcących się na kierunkach:

 

Kierunek kształcenia

Liczba uczestników

Technik mechanik

5 osób

Technik mechatronik

5 osób

Technik usług fryzjerskich

10 osób

Razem

20 osób

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2018/2019, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne >>

 

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 11 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

 

Pobierz regulamin rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

 • Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy)
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy)
 • Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy)
 • Informację o numerze rachunku bankowego
 • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

 

Wyniki konkursu recytatorskiego "Nasza Niepodległa"

01-03-2019 

28 lutego odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu recytatorskiego. Tym razem świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy prezentowali piękne wiersze o tematyce patriotycznej. Mogliśmy usłyszeć utwory autorstwa Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Antoniego Słonimskiego, Zbigniewa Herberta. Warto podkreślić wyrównany i wysoki poziom, który reprezentowali tegoroczni uczestnicy z klas : 1at, 1 ft, 2mst, 2bt, 2at, 2ft, 3ft, 3mt i 4ft. Jury najwyżej oceniło recytację Joanny Niemiec z klasy 1 ft, która przedstawiła brawurową interpretację „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herbarta.

 

Wyniki konkursu:

 • I miejsce - Joanna Niemiec 1ft
 • II miejsce - Gabriel Pytko 1at
 • III miejsce - Wojciech Maciąg 3 mt

Wyróżnienia otrzymały: Patrycja Jarosz 2mst, Klaudia Mik 3ft

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i zapraszamy za rok.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: Kinga Lizak, Agnieszka Kapłon, Agata Pawlak.

 

 

Więcej: Wyniki konkursu recytatorskiego "Nasza Niepodległa"

AKCJA „TŁUSTY CZWARTEK- PĄCZEK- POMOC”

01-03-2019 

28 lutego, w tłusty czwartek, odbyła się w naszej szkole akcja: "Tłusty Czwartek- Pączek- Pomoc". Akcję przeprowadziliśmy we współpracy z Cukiernią Bernard Żyradzki. Pączki rozeszły się niczym przysłowiowe świeże bułeczki! Zebrano kwotę 830, 52 zł i zostanie ona przekazana na konto taty naszego kolegi z kl. III, z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację.

Dziękujemy nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły za hojność. Całość akcji zorganizowała Zuzanna Jabłecka z kl. II mst, a w jej przeprowadzenie włączyli się: Patrycja Jarosz kl. II mst, Michał Dziuba kl. I at, Miłosz Czenczek kl. II bt oraz Dominik Kotula i Kamil Leniart z kl. II lt. DZIĘKUJEMY

 

Szkolny Wolontariat

 

DZIEŃ WYŁĄCZENIA SIĘ

26-02-2019 

 

 

Dnia 1 marca 2019 r. (piątek) obchodzony jest na całym świecie "DZIEŃ WYŁĄCZENIA SIĘ" od wszelkich urządzeń multimedialnych (telefon, komputer, tv, itp.). Ideą tego dnia jest pozyskanie czasu, który można wykorzystać na spotkania z bliskimi, aktywny relaks, ulubioną książkę.

 

W naszej szkole w tym dniu organizujemy "DZIEŃ WYŁĄCZENIA SIĘ OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO", aby zobaczyć co jeszcze dzieje się wokół nas.

 

WARUNKI AKTYWNEGO UDZIAŁU W AKCJI:

 • Zostaw telefon u pedagoga na cały dzień nauki w szkole, zobacz czy będziesz mieć więcej czasu dla swoich kolegów i nauczycieli.
 • Zyskasz coś jeszcze: dzień bez pytania (w piątek 01.03.2019 r.).

Relacja z Walencji

26-02-2019 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Hola!

Od 10 lutego 2019 r. przebywamy na praktykach zawodowych w Hiszpanii w ramach projektu POWERVET. Po przylocie do Walencji przywitała nas Pani Aleksandra z firmy Esmovia, która jest odpowiedzialna za organizację pobytu. Zostaliśmy podzieleni na osiem 2-osobowych grup oraz przydzieleni do 8 firm specjalizujących się w branży mechanicznej. Pracujemy na frezarkach, tokarkach, piłach taśmowych, urządzeniach spawalniczych oraz uczestniczymy w kontroli jakości wykonanych części. Poza pracą mamy czas na zapoznanie się z kulturą Hiszpanii. Zwiedzamy miasto, korzystamy z kuchni regionalnej oraz cieszymy się piękną słoneczną pogodą.

 

Damian Dworak

 


 

 

 

Więcej: Relacja z Walencji

Krystian Herba znów zdobył Rondo 1 poprawiając ubiegłoroczny wynik

25-02-2019 

Pod koniec lutego ub. r. nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych Krystian Herba "rozprawił" się po mistrzowsku z budynkiem Rondo 1 (wysokość 159 metrów) przy rondzie ONZ w Warszawie. Rzeszowianin wówczas w 18 minut i dwie sekundy pokonał 37 pięter i 842 schody. W tym roku postanowił pobić swój rekord i znów się udało!

W sobotę 23 lutego 2019 r. Krystian Herba poprawił swój rekord o ponad 2 minuty. Czas: 15:58.

 

Gratulujemy naszemu nauczycielowi i życzymy dalszych sukcesów !

 

 

 

Finisaż wystawy “Adventures in Wonderland”

25-02-2019 

Magie na włosach modelek stworzyły uczennice Zespołu Szkół Mechanicznych z Rzeszowa, które uczęszczają do II klasy technikum usług fryzjerskich. Były to: Angelika Grobelna, Katarzyna Ślemp, Wioletta Leniart, Martyna Jakubowska, Wiktoria Świątek.

 

“Jestem niesamowicie zadowolona z fryzjerek. Dziewczęta przyjechały kilka tygodni wcześniej na próbę do Strzyżowa, zobaczyły obrazy oraz modelki. Następnie naszkicowały projekty fryzur i gdy przyjechały na miejsce w dzień pokazu spokojnie, ze swoim harmonogramem pracowały. Nie dawałam im żadnych wytycznych co do wyglądu fryzur. Miały wolną rękę i wykorzystały to na 100%".

 

“Pracę z modelkami, fryzjerkami oraz kosmetyczkami uważam za ogromny sukces. Każda z dziewczyn super dogadywała się z pozostałą grupą. Wszystkie były pomocne i mocno zaangażowane. Myślę, że gdyby nie było mnie na miejscu z nimi to na pewno poradziłyby sobie również dobrze, bo momentami wydawało mi się, że im przeszkadzam. Organizacja z ich strony była na 100%”.

 

Kaczor Urszula - organizator wystawy

 


 

 

 

 

 

 

 

Więcej: Finisaż wystawy “Adventures in Wonderland”

SUKCES

25-02-2019 

 

W dniu 8 lutego 2019 r. w Krakowie odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

Uczeń naszej szkoły z klasy 3 mt Adrian Kaczmarzyk zajął VI miejsce w grupie elektronicznej i został zakwalifikowany do etapu finałowego, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 10 – 11 kwietnia 2019 r. Sukces jest tym większy, że w grupie elektronicznej olimpiady brało udział 113 uczniów ze szkół technicznych z całej Polski, wyłonionych na podstawie eliminacji szkolnych. Zadanie polegało na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań testowych. Pytania były bardzo trudne, na poziomie akademickim. Uczeń, który zdobył I miejsce, odpowiedział prawidłowo tylko na 27 pytań z 50. Adrian udzielił prawidłowych odpowiedzi na 21 pytań, co pozwoliło mu zająć w tej olimpiadzie VI miejsce. Jest to duży sukces ucznia naszej szkoły.

 

Życzymy powodzenia w zawodach finałowych.

Eliminacje do finału VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

25-02-2019 

 

Eliminacje do finału VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników rozpoczną się 6 marca (środa) o godzinie 12.00 w Sali nr 13 na stronie internetowej www.mobil.pl

 • Szkoła zgłasza 2 osobowe zespoły uczniowskie.
 • Każdy test trwa maksymalnie 30 min przy komputerze.
 • Najlepsze zespoły spotykają się podczas targów Poznań Motor Show 2019.

mistrzostwamechanikow.pl

 

Organizatorzy ujawnili dwa zadania z testu:

 • Mechanik nie powinien samodzielnie zmieniać klasy lepkości oleju silnikowego letniej na niższą, a zimowej na wyższą, wbrew zaleceniom producenta pojazdu (prawda/fałsz).
 • Wymień podstawową różnicę pomiędzy systemem BMW Vanos I i II generacji.

Informacji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują: A. Uchman, A. Nazimek

 

mistrzostwamechanikow.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!