Konkurs Ortograficzny z Języka Angielskiego

02-12-2019 

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Ortograficznym z Języka Angielskiego!
Konkurs w formie dyktanda, odbędzie się 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 11:30 w auli szkolnej.
 
Zgłoszenia prosimy kierować  do nauczycieli języka angielskiego lub bezpośrednio do organizatorów konkursu do dnia 13.12.2019 r.
 
 
Organizatorzy:
Magdalena Bardzik
Sławomir Łoboda

Akcja Mikołajkowa „I ty możesz mieć czerwoną czapkę"

02-12-2019 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

29-11-2019 

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie

pt. "Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie"

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2019/2020 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

 

L.p.

Imię i Nazwisko

Klasa

1

Bochnak Jakub

2ht

2

Tęcza Krzysztof

2lt

3

Kozdrański Jakub

2lt

4

Mierzwa Kacper

2lt

5

Zając Bartłomiej

3lt

6

Tylutki Piotr

2lt

7

Długosz Krzysztof

3lt

8

Prokop Adrian

2ht

9

Kata Miłosz

2ht

10

Dzień Bartosz

2lt

11

Malak Jakub

3lt

12

Płotczyk Michał

3lt

 

Lista zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostały wywieszone w gablocie praktyk i staży ZSM na parterze obok sali nr11.

Zakwalifikowani uczniowie z klasy 3lt rozpoczną realizację staży w terminie 13.01-24.01.2020 na lotnisku Warszawa Okęcie, a uczniowie z klas 2lt i 2ht w terminie 20.01-24.01.2020 na lotnisku Rzeszów Jasionka.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko, pokój nr 9, parter.

 

Uczniowie ZSM na strzelnicy w Zabajce

29-11-2019 

W dniu 22.11.2019 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe do strzelnicy „Strzelka” w Zabajce. Każdy z uczestników odbył instruktaż zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Do dyspozycji były cztery rodzaje broni: Phoenix, Scorpion, Shadow i Glock. Nad każdą osobą opiekę sprawował instruktor, który dbał o bezpieczeństwo oraz pomagał prawidłowo korzystać z broni. Była to dla uczniów świetna zabawa i jednocześnie ciekawa lekcja. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Joanna Cichoń, p. Agnieszka Buć i p. Andrzej Frydrych.

 


 

 

 

 

 

Więcej: Uczniowie ZSM na strzelnicy w Zabajce

Gratulacje !

29-11-2019 

Gratulujemy Pani Ewie Wojakowskiej

 

 

 

Nagrodą dla Zespołu Szkół Mechanicznych jest tablica multimedialna.

Z wizytą w ośrodku szybowcowym w Bezmiechowej

25-11-2019 

W dniu 20 XI 2019 roku odbyła się wycieczka grupy uczniów naszej szkoły do Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej i Warszawskiej. Spotkanie w Bezmiechowej rozpoczął pan Grzegorz Łobodziński, który pokazał nam jak wygląda od strony praktycznej obsługa statków bezzałogowych. Mieliśmy możliwość wykonania lotów próbnych pod opieką prowadzącego oraz lotów samodzielnych. Następnie pan Arkadiusz Bulanda zabrał nas do hangaru, gdzie opowiadał o historii ośrodka, a także przedstawił zagadnienia dotyczące budowy szybowca. Opowiadał ciekawe historie, które miały miejsce podczas   zawodów szybowcowych. Przekazał nam również bardzo cenne wiadomości dotyczące kursu szybowcowego i kursu na mechanika szybowcowego. Niestety warunki pogodowe nie pozwoliły na to, by odbyć zapoznawcze loty szybowcowe z instruktorem.

 

 

 

 

 

 

Więcej: Z wizytą w ośrodku szybowcowym w Bezmiechowej

Uczniowie rzeszowskiego „Mechanika” skorzystają z nowoczesnych szkoleń!

25-11-2019 

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) podpisała umowę z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, która umożliwia wzięcie udziału w stażach zawodowych. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (2014-2020).

 

Więcej informacji >>

 

Źródło: Rzeszow24.pl

„Szkoła do hymnu”

25-11-2019 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

 

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.

 

Z poważaniem

 

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN


Warsztaty kreatywnego pakowania prezentów

25-11-2019 

Zbliża się czas powszechnego obdarowywania prezentami: mikołajki, Wigilia, Gwiazdka. Warto wywołać radość bliskich już samą szatą prezentu - zapakować go tak, aby adresat czuł się wyróżniony i długo go pamiętał, (a szczególnie wdzięcznym prezentem do zapakowania jest książka). Nie jest sztuką zapakować prezent w gotową ozdobną torbę, ale zrobić to tak, by wzbudził zachwyt obdarowywanych. Dlatego zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty kreatywnego pakowania prezentów. Gdzie? W szkolnej czytelni ZSM. Kiedy? 3 grudnia, w godzinach od 10.00 do 16.00. Na kilka dni przed warsztatami zapisz się na listę chętnych.

 

Serdecznie zapraszam !

 

Prowadząca warsztaty: Marta Mucha

 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy

21-11-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas II, III i IV

w zawiedzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu

„Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu OperacyjnegoWojewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr : RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

 1. PART-145
 2. PART -147
 3. Język angielski - techniczny
 4. Przepisy Prawa Lotniczego
 5. Human Factor
 6. ATA 20
 7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rekrutacji. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej). Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail, w terminie:

 • Szkolenie Part-145 od 20.11.2019 r. do 27.11.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 02.12.2019 r.)
 • Szkolenie ATA20 od 20.11.2019 r. do 22.11.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 27.11.2019 r.)
 • Szkolenie HF od 20.11.2019 r. do 04.12.2019 r. (wersja papierowa najpóźniej do 09.12.2019 r.)

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia ZSM w Rzeszowie Pan Andrzej Kulasa – Kierownik kształcenia praktycznego.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Konkurs bożonarodzeniowy

21-11-2019 

 

Bibliotekarze serdecznie zapraszają do udziału w konkursie bożonarodzeniowym, który odbędzie się w grudniu bieżącego roku. Pytania będą dotyczyły tradycji i obrzędów adwentowych, świątecznych, a także najpopularniejszych polskich kolęd. Swój udział prosimy zgłaszać do końca listopada w bibliotece szkolnej lub u nauczycieli języka polskiego.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości narodu”.

 

Jerzy Waldorff

Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

19-11-2019 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową z możliwością wykorzystania jej na choinkę, w oknie, na stole. Uczestnicy konkursu wykonują prace dowolną techniką. Jeden uczeń może przygotować kilka ozdób, które będą oceniane przez jury. Ocenie będą podlegały następujące elementy:

 • oryginalność
 • pomysłowość
 • estetyka wykonania

Prace należy złożyć w terminie do 10 grudnia w czytelni szkolnej. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy: Krystyna Potoczna, Agnieszka Kapłon, Kinga Lizak. Organizatorzy przewidują utworzenie wystawy ze zgłoszonych prac.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

 

Pielęgnujmy piękny, staropolski zwyczaj samodzielnego wykonywania ozdób świątecznych.

 


Spektakl słowno - muzyczny "Wind und Vergänglichkeit" w Bibliotece Austriackiej

19-11-2019 

W dniu 6 listopada 2019 roku grupa uczniów z klas: II ct, III ft oraz IV lt pod opieką pani Agaty Pawlak miała okazję uczestniczyć w spektaklu słowno-muzycznym poświęconym austriackiemu pisarzowi, dramaturgowi oraz najwybitniejszemu reprezentantowi literatury niemieckojęzycznej Thomasowi Bernhardowi pod tytułem: „Wind und Verganglichkeit” („Wiatr i nietrwałość”).

Spektakl odbył się w kampusie Instytutu Filologii Germańskiej przy ulicy Kopisto w Rzeszowie.

Spotkanie rozpoczęła pani dr Ewa Cwanek – Florek, pracownik Biblioteki Austriackiej w Rzeszowie, a równocześnie organizator tego wydarzenia. Cały spektakl prowadzony był w języku niemieckim przez gości z Austrii: panią Manuelę Marię Mitterer oraz pana Valentina Malanetski Głównym założeniem i jednocześnie atrakcją zaprezentowanej twórczości artystycznej było połączenie klasycznej formy sztuki literackiej Thomasa Bernharda oraz muzyki i efektów dźwiękowych

Muzyka, która tworzona była na żywo przez panią Mitterer i pana Malaneteski dodawała spektaklowi ogromnego smaku, dzięki któremu cały seans minął w bardzo przyjemnej i niepowtarzalnej atmosferze.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w spektaklu, po jego zakończeniu jednogłośnie stwierdzili, że był to dobrze spędzony czas.

Kto wie, może ktoś z nich zostanie jeszcze polskim Thomasem Bernhardem? Wyjście zorganizowała i opiekę nad młodzieżą sprawowała pani Agata Pawlak.

 

Oskar Mokwa IV lt

 

 

 

 

 

 

 

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Syberia - dawniej i dzisiaj"

19-11-2019 

W dniach 18 – 19 listopada b.r., w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona Syberii. Wśród licznych prelekcji, odczytów oraz wykładów znalazło się również wystąpienie gościa specjalnego, nauczyciela naszej szkoły, Pana Wojciecha Kubali o podróżach po współczesnej Syberii. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klasy 1lg pod opieką Pani Alicji Bartyzel.

 

 

 

 

Więcej: II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Syberia - dawniej i dzisiaj"

Wysoka dziewczyna

19-11-2019 

14 listopada b.r., uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w specjalnie zorganizowanej dla nich, projekcji najnowszego, rosyjskiego filmu zatytułowanego „Wysoka dziewczyna”. Jest to antywojenny w swej wymowie obraz, który pokazuje trudną rzeczywistość powojennego Leningradu poprzez traumatyczne doświadczenia dwóch żołnierek Armii Czerwonej, okaleczonych psychicznie wskutek działań wojennych. Organizatorem projekcji był Pan Wojciech Kubala we współpracy z kinem Zorza w Rzeszowie.

 

Akcja "Czytaj PL"

14-11-2019 

 

Czytaj PL to największa akcja czytelnicza w kraju. Dołączyła do niej również biblioteka ZSM, stając się Emisariuszem Superksiążek.

Akcja potrwa do końca listopada i ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych e-booków i audiobooków.

 

 Oto lista dostępnych książek:

 • Remigiusz Mróz „Listy zza grobu” (Wydawnictwo Filia)
 • Magdalena Witkiewicz „Jeszcze się kiedyś spotkamy” (Wydawnictwo Filia)
 • Holly Black „Okrutny książę” (Wydawnictwo Jaguar)
 • Paulina Łopatniuk „Patolodzy” (Wydawnictwo Poznańskie)
 • Marek Krajewski „Dziewczyna o czterech palcach” (Wydawnictwo Znak)
 • Tomek Michniewicz „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata” (Wydawnictwo Otwarte)
 • Jakub Małecki „Nikt nie idzie” (Wydawnictwo SQN)
 • Wojciech Tochman „Pianie kogutów, płacz psów” (Wydawnictwo Literackie)
 • Robert Małecki „Skaza” (Wydawnictwo Czwarta Strona)
 • Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 4” (Wydawnictwo Znak)
 • Jeff Haden „Mit motywacji” (Wydawnictwo Marginesy)
 • Wiesław Myśliwski „Ucho igielne” (Wydawnictwo Znak)

Jak korzystać z 12 darmowych bestsellerów?

 • Krok 1: Zainstaluj aplikację Woblink. Jeśli jesteś użytkownikiem smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS, wejdź do Sklepu Google Play lub iStore’a i pobierz najnowszą wersję aplikacji Woblink, a następnie ją zainstaluj. Jeśli miałaś lub miałeś już aplikację Woblink, pamiętaj o zaktualizowaniu jej!
 • Krok 2: Znajdź kod QR i zeskanuj go w aplikacji! Jeśli chcesz wejść do akcji Czytaj PL potrzebny ci będzie kod QR. Gdzie go znaleźć?

a) na plakacie w bibliotece ZSM lub na plakacie przy sklepiku ZSM

b) na plakacie, który można pobrać na stronie konkursowej

 • Krok 3: Zaloguj się lub zarejestruj zupełnie za darmo. Jeżeli jesteś już użytkownikiem Woblinka, możesz zalogować się loginem i hasłem, którego używałeś lub używałaś do tej pory. Jeżeli pierwszy raz masz do czynienia z Woblinkiem, zarejestruj się całkowicie bezpłatnie i błyskawicznie. Wystarczy, że podasz maila i wymyślisz hasło (które zapamiętasz!).
 • Krok 4: Wybierz książkę i delektuj się czytaniem i słuchaniem!

Po zalogowaniu lub rejestracji aplikacja powinna przenieść cię do „karuzeli”, z której możesz wybrać jedną z 12 bestsellerowych książek, która zostanie dodana do twojej półki. Jednocześnie na półce możesz mieć tylko jedną książkę z akcji, ale w dowolnym momencie możesz ją wymienić.

 

Więcej o akcji przeczytacie na stronie akcja.czytajpl.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania książek w ramach akcji „Czytaj PL”.

 

Koordynator: Marta Mucha

KWESTA NA CMENTARZACH

14-11-2019 

Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach diecezji rzeszowskiej wolontariusze naszej szkoły kwestowali na rzecz ubogich z Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. 1 i 2 listopada spotkaliśmy się na cmentarzach Podkarpacia, aby uczestniczyć w pięknym i bardzo potrzebnym przedsięwzięciu. Celem tej dobroczynnej akcji była zbiórka funduszy umożliwiających pomoc ubogim i bezdomnym. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wzięliśmy udział w tej akcji - mogliśmy pomóc i naprawdę dobrze spędzić ten dzień. Swój czas w tych świątecznych dniach na pomoc innym poświęcili następujący wolontariusze z naszej szkoły: Marcelina Cisek, Ania Rogala, Agata Bazan, Marcelina Sączawa, Jakub Gargaś, Bartosz Siarkowicz   kl. I fsg, Monika Staszewska, Paulina Tomaka, Patrycja Pelc kl. I fss, Kamil Pilip kl. I cg, Daniel Pięta kl. I ls, Mateusz Majta kl. II ct, Klaudia Kozubal kl. II mst, Ola Groń, Gabriela Lech, Julia Kardaś, Anna Gałas i Gabriela Dworak kl. II ft

 

Szkolny Wolontariat

 

ZNICZE ZEBRANE W ZSM ZAPŁONĘŁY NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE

14-11-2019 

Od 16 lat na Cmentarzu Łyczakowskim odbywa się akcja Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego, która polega na zapalaniu tysięcy biało-czerwonych zniczy przywożonych z Polski. Idea akcji wiąże się z wolą przypomnienia o wybitnych postaciach kultury pochowanych na Łyczakowie. Tradycyjnie znicze zapłonęły nie tylko na grobach znanych Polaków, ale także na grobach opuszczonych, niezależnie od narodowości i wyznania pochowanych w nich osób

Szkolny Wolontariat dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę zniczy na polski cmentarz we Lwowie. Biało- czerwone znicze zostały przekazane do Telewizji Rzeszów, a potem zawiezione i zapalone 1 listopada na największych i najstarszych nekropoliach - Łyczakowie, Cmentarzu Orląt i Cmentarzu Janowskim.

 

WYPOMINKI SZKOLNE

14-11-2019 

7 listopada 2019 r. delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem pod opieką pana Krzysztofa Mazura uczestniczyła w wypominkach szkolnych. W modlitwie polecaliśmy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjnych i uczniów, którzy odeszli od nas wiele lat temu lub całkiem niedawno. Spotkanie rozpoczęła Msza święta, podczas której uczniowie złożyli przed ołtarzem listy z imionami i nazwiskami osób zmarłych z każdej wspólnoty szkolnej. Po wspólnej modlitwie wszyscy mogli skorzystać z zaproszenia na gorącą czekoladę i ciastko.

 

WIELKI SUKCES DAMIANA HOSZKO Z KLASY II ACT

14-11-2019 

Uczeń naszej szkoły wziął udział w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego PORTRET 2019 i zdobył wyróżnienie. Prace na konkurs wysłało 9247 fotografów z całej Polski.

Komisja konkursowa przyznała trzy główne miejsca oraz piętnaście wyróżnień. Jury doceniło talent Damiana i jego dotychczasową pracę. Autorzy wyróżnionych prac otrzymali Vouchery o wartości 650 złotych na dwudniowy KURS FOTOGRAFII STUDYJNEJ: MODA / PORTRET / POSTPRODUKCJA organizowany przez www.todobrykurs.pl. Zajęcia poprowadzi Sebastian Siębor, fotograf zajmujący się profesjonalnie fotografią oraz posiadający duże doświadczenie w branży.

Zajęcia odbędą się w profesjonalnym i pełni wyposażonym studio. Zwycięzcy będą mogli zdobyć doświadczenie w pracy na sprzęcie takich marek jak: Hasselblad, Phase One, Canon 5DsR, NEC, Mac pod okiem specjalisty oraz doświadczą pracy z modelką z jedną z najlepszych warszawskich agencji Model Plus.

 

Damianowi gratulujemy sukcesu i życzymy rozwoju własnego stylu w realizacji portfolio.

Grono Pedagogiczne ZSM

 

 

 

 

Więcej: WIELKI SUKCES DAMIANA HOSZKO Z KLASY II ACT

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13-11-2019 

„Bo wolność – to wśród mądrych ludzi żyć

Widzieć dobro w oczach ich i szczęście

Wolność – to wśród życia gór i chmur

Poprzez każdy bór i mur znać przejście”

 

12 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. To wielkie wydarzenie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie biorący udział w części artystycznej ukazali drogę Polaków do niepodległości. Wierszem, prozą i piosenką patriotyczną opowiedzieli o heroicznej walce Polaków o wolną Ojczyznę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej: Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Poczet sztandarowy ZSM na miejskich obchodach Święta Niepodległości

13-11-2019 

 

Z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poczet sztandarowy szkoły w składzie: Marek Ciebiera 2ct, Mateusz Majta 2ct, Paweł Dral 1ag uczestniczył we Mszy Św. w kościele Farnym. W drugiej części uroczystości, podczas której dokonano odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego, naszą szkołę w poczcie reprezentowali: Rafał Nadłonek 3mst, Grzegorz Jamróz 2bt i Paweł Micał 1cg. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Ewa Wojakowska.

 

Szkoła do hymnu!

13-11-2019 

W dniu 8 listopada uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.

 

 

 

Wyniki ogólnopolskiego konkursu szachowego!

12-11-2019 

 

W dniu 10 października odbył się ogólnopolski internetowy konkurs szachowy. Szachmaks jest oryginalną koncepcją konkursu szachowego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs wymaga umiejętności grania w szachy. Nie trzeba mieć kategorii ani rankingu szachowego, żeby w nim uczestniczyć. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowego quizu lub gry. W Szachmaksie trzeba wykazać się: wiedzą szachową, spostrzegawczością, umiejętnością logicznego myślenia oraz być gotowym na niestandardowe zadania podczas konkursu.

 

Miło nam poinformować, że uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Urszula Jakubowska z kl. 4 mt oraz Krystian Piersiak z kl. 3 at zostali laureatami krajowymi SzachMaksa II.

 

Kolejna edycja konkursu 26 marca 2020. Na uczniów czekają nagrody pieniężne oraz vouchery.

Więcej informacji udzieli koordynator konkursu Agnieszka Buć

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji !!!

Udział naszej uczennicy w konkursie plastycznym

12-11-2019 

Uczennica klasy I - Marcelina Sączawa - wzięła udział w konkursie satyrycznym „LXX lat NOWEJ HUTY". Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie CENTRUM B7 wraz z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Rysunek satyryczny odnosi się do dzielnicy Krakowa – Nowej Huty – utrwala jej historię i ukazuje "naszą małą ojczyznę" w karykaturze. Oprócz talentu autorzy prac musieli wykazać się olbrzymią dawką poczucia humoru. Mamy nadzieję, że Marcelina spełniła wymagania konkursowe. Jej rysunki prezentujemy poniżej.

Marcelinie życzymy sukcesu.

 

Grono Pedagogiczne ZSM

 

 

 

Nauczyciel Kraju Ojczystego

08-11-2019 

W środę, 6 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono tytuły i medale „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Jedną z uhonorowanych osób był nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Wojciech Kubala.

 

Tytuł ten przyznawany jest przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, nauczycielom w uznaniu szczególnych zasług, w pracy edukacyjno – wychowawczej związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa oraz promowaniem różnych form aktywności turystycznej w środowisku szkolnym.

 

Pan Wojciech Kubala jest organizatorem licznych wycieczek tematycznych i krajoznawczych w naszej szkole, a także opiekunem Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 15, najliczniejszego w województwie podkarpackim. Współpracuje również z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, prowadząc prezentacje podróżnicze, w których biorą udział również uczniowie ZSM. W latach 2008 – 2018 odbył kilkadziesiąt wypraw, m. in. do krajów dawnego ZSRR, Bliskiego Wschodu i Europy Zachodniej. W pełni realizuje zatem koncepcję PTTK przekazywania wiedzy i doświadczenia młodemu pokoleniu, któremu pomaga w odkrywaniu piękna i historii ziemi ojczystej.

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!