English is Easy

26-09-2016 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji
Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego
"English is Easy".

 

Konkurs odbędzie się 4 października o godzinie 11:35 w auli szkolnej. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić do 30 września. Nagroda główna to kurs języka angielskiego w Szkole Języków Obcych "Professional English School" o wartości 1920zł. Wśród pozostałych nagród – udział w zajęciach z języka angielskiego z native speakerem na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele organizatorzy: Dorota Łagowska, Monika Wiśniowska i Dagmara Kotowicz.

 

77. rocznica agresji ZSRR na Polskę

26-09-2016 

W dniu 17 września 2016 roku o godzinie 18:30 odbyły się obchody 77. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. W wydarzeniu tym brał udział poczet sztandarowy naszej szkoły w składzie: Gabriela Urban i Aleksandra Zapalska z klasy 2 mt oraz Paweł Dec z klasy 2 bt. Opiekę nad nim sprawowała pani Mariola Ustrzycka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Św. Krzyża przy ulicy 3  Maja w Rzeszowie, której przewodniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Górny. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przeszli w uroczystym marszu pod Krzyż Ofiar Komunizmu. W tym miejscu została odmówiona Litania Narodu Polskiego, a później odśpiewano Hymn Państwowy i „Rotę”. Następnie zostały złożone liczne wieńce i wiązanki kwiatów, a także przyniesione przez uczestników marszu znicze. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak podniosłej ceremonii, którą bardzo głęboko przeżyliśmy.

 

Gabriela Urban z klasy 2 mt

 


 

 

Więcej: 77. rocznica agresji ZSRR na Polskę

KONKURS POCZTÓWKA Z WAKACJI

22-09-2016 

 

Dzień 26 września jest Europejskim Dniem Języków Obcych. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na najciekawszą pocztówkę z wakacji, napisaną w języku angielskim lub niemieckim. Prace należy składać u nauczycieli języków obcych w terminie do 03. 10. 2016 r. Nagrodami w konkursie będą oceny z języka obcego. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Wszelkich informacji udziela: Agata Pawlak

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.
 2. Pocztówka może być napisana w języku angielskim lub niemieckim.
 3. Pod uwagę będzie brana poprawność tekstu, oryginalność oraz estetyka pracy.
 4. Tekst pocztówki nie może przekroczyć 50 słów.
 5. Nagrodami w konkursie są oceny z języka obcego, w którym pocztówka została napisana.
 6. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
 • I miejsce : ocena celująca z wagą 3
 • II miejsce : ocena celująca z wagą 2
 • III miejsce: ocena celująca z wagą 1

Konkurs Historyczny „Zachowałam się jak trzeba”

21-09-2016 

Serdecznie zapraszamy uczniów ZSM do udziału w konkursie poświęconym Danucie Siedzikównie „Ince”, sanitariuszce AK, która została aresztowana i po bestialskim śledztwie rozstrzelana w 1946 roku. Konkurs będzie dotyczył spektaklu Teatru Telewizji „Inka 1946”.

Wstępny termin to początek listopada. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele: Agnieszka Kapłon, Elżbieta Pitera i Ewa Wojakowska.

 

Swoim udziałem dajmy dowód naszej pamięci o tej wyjątkowej postaci, bo o ludziach dobrych, uczciwych wobec siebie i innych, wiernych swoim ideałom, dobrze wychowanym w rodzinnym domu, trzeba i należy pamiętać. 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Rekrutacja do udziału w projekcie pt. "Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej"

20-09-2016 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej”

obejmującym:

 

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (branża fryzjerska)

Termin: 20.03. – 14.04.2017 r.

 

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie (branża lotnicza)

Termin: 06.03. – 31.03.2017 r.

 

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czesie wolnym od zajęć lekcyjnych

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik usług fryzjerskich (praktyki w branży fryzjerskiej), technik mechanik lotniczy i technik awionik (praktyki w branży lotniczej), którzy nie brali dotychczas udziału w programie „Erasmus+ Mobilność edukacyjna”.

 

Liczba uczestników:
- 11 osób (branża fryzjerska),
- 14 osób (branża lotnicza).

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 21.10.2016 r. w pokoju nr 3
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 13:00.

 

Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Andrzej Kulasa i mgr Daniel Prokopik

 

Pliki do pobrania:

OGŁOSZENIE

19-09-2016 

 

W szkoleniu „Prawo pracy - pierwsze kroki w zatrudnieniu" wezmą udział następujące klasy:

 • 4fbt i 4dt – 20.09.2016 r. od godz. 9:40 do 13:10 w auli.
 • 4ft – 23.09.2016 r.od godz. 11:35 do 14:50 w auli.

W ramach szkolenia"Prawo pracy - pierwsze kroki w zatrudnieniu" uczniowie wchodzący na rynek pracy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustaniu z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

 

 

W szkoleniu "Pierwsza pomoc przedmedyczna – zobacz – usłysz – działaj” wezmą udział następujące klasy:

 • 2ft – 28.09.2016 r. od godz. 8:50 do 11:15 w auli.
 • 3et – 30.09.2016 r. od godz. 7:10 do 10:25 w auli.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń programu osoba, która ukończyła seminariumpowinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

Zajęcia taneczne

18-09-2016 

Zajęcia taneczne poniedziałek 15:45 sala gimnastyczna ZSM, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Szczegóły: J. Cichoń, A. Domagała

 

Odpust Matki Bożej Rzeszowskiej - pielgrzymka szkół średnich

18-09-2016 

12 września Iw Uroczystość Matki Bożej Rzeszowskiej o godz. 9.00 na Mszy św. pod przewodnictwem Ks.Inf. Wiesława Szurka zgromadziła się młodzież ze szkół średnich wraz z pocztami sztandarowymi, aby przez wstawiennictwo Maryi wyprosić sobie u Boga potrzebne łaski na nowy rok szkolny i światło Ducha Św. w podejmowaniu decyzji na progu dorosłego życia. Nie zabrakło również przedstawicieli naszej szkoły z klas II mt, II ft, III mbt. Razem z młodzieżą w uroczystościach uczestniczyła p. Kinga Lizak, a opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała p. Mariola Ustrzycka.

 

Sukces uczniów naszej szkoły w Konkursie zorganizowanym z okazji X Sejmiku Szkół Karpackich

18-09-2016 

Uczniowie naszej szkoły: Bartosz Górecki z klasy 2 bt i Bartosz Piersiak z klasy   3 bt wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie poświęconym życiu i działalności gen. Władysława Andersa, okolicznościom formowania Armii Andersa w ZSRR    i szlakowi bojowemu II Korpusu Polskiego zorganizowanym z okazji X Sejmiku Szkół Karpackich przez Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku.

Prezentacja ucznia Bartosza Góreckiego „Szlak bojowy niedźwiedzia Wojtka” zajęła III miejsce w kategorii multimedialnej a praca ucznia Bartosza Piersiaka „Walki II Korpusu Polskiego” została wyróżniona w kategorii plastycznej.

 

Laureatom konkursu bardzo serdecznie gratulujemy!

 

 

 

X Sejmik Szkół Karpackich w Białymstoku

18-09-2016 

W dniach 8-10 września 2016 r. odbył się X Sejmik Szkól Karpackich, w którym mieli przyjemność uczestniczyć członkowie pocztu sztandarowego, a jednocześnie przedstawiciele naszej szkoły: Patrycja Tracz i Paulina Woźniak z klasy 4ft oraz Paweł Dec z klasy 2b wraz z opiekunem panią Mariolą Ustrzycką.

Tegorocznym gospodarzem Sejmiku, który gościł delegacje szkół z całej Polski zrzeszone w Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino, był Zespól Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. Honorowym gościem tego jubileuszowego spotkania była córka Patrona naszej szkoły, senator RP – pani Anna Maria Anders.

Po przyjeździe do Białegostoku spotkaliśmy się w sali gimnastycznej ZST z delegacjami wszystkich Szkół Karpackich, które przybyły na Sejmik. W czasie spotkania, które rozpoczął dyrektor szkoły pan Tadeusz Halicki głos zabrała m. in. pani Anna Maria Anders oraz Prezes naszego Stowarzyszenia pani Maria Szczepaniec. W czasie tego spotkania zostały tez ogłoszone wyniki konkursu, który został zorganizowany przez Zespół Szkól Technicznych z okazji X Sejmiku Szkół Karpackich. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy dowiedzieliśmy się, ze laureatami tego konkursu zostali również uczniowie naszej szkoły: Bartosz Górecki z klasy 2b i Bartosz Piersiak z klasy 3bt.

Następnego dnia wzięliśmy udział w XVI Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który był głównym punktem naszych sejmikowych uroczystości. Rozpoczął się on pod Pomnikiem Katyńskim w Parku Zwierzynieckim a zakończył pod Grobem Nieznanego Sybiraka. W Marszu, który w tym roku szczególnie upamiętniał polskich nauczycieli – zesłańców Sybiru, obok pani Anny Marii Anders, przedstawicieli władz i mieszkańców Ziemi Podlaskiej wzięło udział ponad 170 pocztów sztandarowych. Po przemarszu ulicami Białegostoku wzięliśmy udział we Mszy Św. w intencji zesłańców Sybiru, która została odprawiona w Kościele Św. Ducha.

Po tej bardzo wzruszającej, patriotycznej uroczystości mieliśmy możliwość poznania zabytków pięknego, pełnego uroku Białegostoku oraz miejsc pokazujących wielokulturowość Ziemi Podlaskiej. Zwiedziliśmy Synagogę w Tykocinie, Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Muzeum Ikon w Supraślu oraz Meczet i cmentarz tatarski w Kruszynianach.                

Jesteśmy szczęśliwi, że mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wyjątkowym spotkaniu, pogłębić naszą wiedzę na temat ojczystej historii, poznać piękną, gościnną Ziemię Podlaską i zawrzeć nowe znajomości z młodzieżą Szkół Karpackich z innych regionów Polski.

 

Paulina Woźniak i Patrycja Tracz z klasy 4ft

 


 

 

 

Więcej: X Sejmik Szkół Karpackich w Białymstoku

Klasa patronacka Pratt & Whitney

15-09-2016 

TARGI HAIR FAIR W KATOWICACH

13-09-2016 

Jak co roku zapraszamy do udziału w Targach Fryzjersko - Kosmetycznych „FESTIWAL FRYZJERSTWA HAIR FAIR”, które odbędą się w dniach 26-27 listopada 2016 r. w Katowicach.

W programie między innymi:

 • mnóstwo pokazów;
 • nowości fryzjersko-kosmetyczne;
 • konkursy;
 • prezentacja stoisk handlowych;
 • obecność gwiazd z dziedziny fryzjerstwa i mody.

Organizujemy wspólny wyjazd na targi dnia 27 listopada 2016 r.
Wszystkich zainteresowanych informujemy że zgłoszenia przyjmują nauczyciele pracowni fryzjerskiej oraz Pani Marta Mucha - od września do października 2016 r.

 

Koszt wyjazdu obejmuje :

 • bilety wstępu na targi (niedziela) - 20zł/ulgowy;                     
 • dojazd (Rzeszów-Katowice-Rzeszów) – 80zł/os. (neobus)

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W  TARGACH!

Szczegółowe informacje: www.festiwalfryzjerski.pl

 


WOLONTARIAT ZAPRASZA

13-09-2016 

Myślisz o wolontariacie?

Lubisz pomagać innym?

Masz głowę pełną pomysłów i chcesz się nimi podzielić?

 

Dołącz do naszego szkolnego wolontariatu, który podąża za słowami: „Tam gdzie jest człowiek potrzebujący musi znaleźć się człowiek, który otoczy potrzebującego wsparciem”.

Chętni mogą zgłaszać się do p. Kingi Lizak sala 33 i p. Iwony Adamiec- Zielińskiej- gabinet pedagoga.

 

ZAPRASZAMY

 

AKCJA "ZBIERAMY NAKRĘTKI”

13-09-2016 

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy akcję „Zbieramy nakrętki”. W czerwcu oddaliśmy kilkanaście 120 litrowych worków nakrętek na rehabilitację Amelki Michalskiej. W akcję włączyli się także nasi absolwenci.

Amelka nadal potrzebuje pomocy. Raz w roku musi mieć wymieniane ortezy, bez nich nie może chodzić. Koszt leczenia jest bardzo wysoki- cena ortez to ok. 40 tys. zł. Taka kwota przekracza możliwości finansowe jej rodziców.

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki, mogą być po napojach, mleku, jogurtach i środkach chemicznych. Akcja będzie trwała przez cały rok szkolny.

Nakrętki można w każdej chwili dostarczyć do p. Kingi Lizak sala nr 33, p. Elżbiety Pitery sala nr 11 oraz do p. Iwony Adamiec- Zielińskiej do gabinetu pedagoga.

 

Szkolny Wolontariat

 


Kiermasz używanych podręczników

06-09-2016 

 

W dniach 8.09.2016 r. oraz 9.09.2016 r. na dużej przerwie (11:15 – 11:35) w auli szkolnej odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Uczniowie klas starszych będą mieli możliwość sprzedaży własnych książek młodszym kolegom. Wszelkich informacji udzielają bibliotekarze.

 

Serdecznie zapraszamy!

Pratt & Whitney 1 września idzie do szkoły. Tylko do której?

01-09-2016 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie podpisał dziś umowę z Pratt & Whitney. Umowa dotyczy patronatu nad klasą w zawodzie technik mechanik.

 


 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie kształci w zawodach technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechatronik oraz technik usług fryzjerskich, a od tego roku - technik lotniskowych służb operacyjnych.

 

Dziś podpisana została umowa o patronacie nad klasą technik mechanik z firmą Pratt & Whitney (dawne WSK Rzeszów). Objęcie patronatem uczniów drugiej klasy kształcących się w zawodzie technik mechanik o specjalności operator obrabiarek numerycznych, jest kolejnym elementem współpracy największej rzeszowskiej firmy z Zespołem Szkół Mechanicznych, która trwa już wiele lat. W ramach tej współpracy PWR przekazywał szkole obrabiarki, narzędzia i elementy produkowanych przez siebie silników lotniczych, jako pomoce naukowe. Organizował wizyty studyjne dla nauczycieli przedmiotu. Funkcjonujące przy ZSM Centrum Kształcenia Praktycznego także powstawało przy współpracy z ówczesną WSK Rzeszów - przypomina Andrzej Czarnecki z Pratt & Whitney.

 

W ramach nowej umowy organizowane będą praktyki i staże, ale także szkolenia dla uczniów z zakresu funkcjonowania firmy branży lotniczej. - Tematyka zajęć dotyczyć będzie nie tylko kwestii technicznych, organizacji produkcji, ale także zagadnień z zakresu kodeksu etycznego, poufności danych - kontroli eksportu, systemu jakościowego w przemyśle lotniczym oraz zasad BHP, czyli filarów firmy Pratt & Whitney Rzeszów - precyzuje Andrzej Czarnecki.

 

- Utworzenie klasy patronackiej, to ważny krok, w konsekwentnie realizowanych przez firmy lotnicze przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie tej branży wysoko wykwalifikowanych kadr. Po zakończeniu inwestycji w infrastrukturę edukacyjną w 12 ośrodkach Podkarpacia, nadszedł czas na dalsze działania. Mamy za sobą pilotażowe studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotu zrealizowane na Politechnice Rzeszowskiej. Z naszych analiz wynika, że ważnym elementem przygotowania młodych ludzi do pracy w przemyśle jest umożliwienie im zdobycia doświadczenia podczas praktyk w obszarach produkcji a także bezpośredniego kontaktu ze specjalistami firm lotniczych. Podpisane z Zespołem Szkół Mechanicznych porozumienie to umożliwia - mówi Alicja Wycisk-Kaleta, dyrektor personalny PWR.

 

Podczas inauguracji uczniowie z klasy patronackiej otrzymali koszulki firmowe PWR i zaproszenie na wycieczkę do zakładu.

 

Pratt & Whitney Rzeszów, po zmianie nazwy od 1 lipca 2015 r. kontynuuje tradycje WSK "PZLRzeszów" wybudowanej w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego jako PZL Wytwórnia Silników Nr 2 w Rzeszowie. Firma produkuje silniki i podzespoły do silników lotniczych krajowych i zagranicznych, od 2002, po prywatyzacji, należy do United Technologies Corporation. Zatrudnia około 3500 pracowników i wytwarza gotowe silniki oraz krytyczne części napędów do najnowocześniejszych samolotów pasażerskich i militarnych w świecie, m.in. A320 neo, Boeinga, F35 i innych oraz uczestniczy w najważniejszych programach Pratt & Whitney. W Rzeszowie zmontowane zostały wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16. Prezesem firmy od 2002 roku jest Marek Darecki.


Artykuł zaczerpnięty ze strony: rzeszow.wyborcza.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

26-08-2016 

 

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2016 r. o godz. 8:00

(Kościół MB Saletyńskiej, ul. Dąbrowskiego)

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. o godz. 9:30

 

 Klasy pierwsze i klasa 2ct gromadzą się w auli szkolnej, pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Stanowisko w sprawie zaświadczeń lekarskich w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych

21-07-2016 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy techników i zasadniczych szkół zawodowych
w województwie podkarpackim


W związku z informacjami o trudności uzyskania w wymaganym terminie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły, ustalam  co następuje:

 1. Dopuszczam możliwość składania zaświadczeń przez kandydatów do dnia 1 sierpnia 2016 r.
 2. Rodzice kandydatów, którzy w wymaganym terminie, tj do 25.07.2016 r. nie uzyskają zaświadczenia, składają do komisji rekrutacyjnej potwierdzenie możliwości jego przedłożenia w terminie do 1 sierpnia 2016 r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub informacji o zarejestrowaniu do poradni medycyny pracy.
 3. Komisje rekrutacyjne pracują zgodnie z obowiązującym harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. i w dniu 26 lipca 2016. podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, łącznie z tymi, którzy spełniają kryteria rekrutacyjne do szkoły oprócz przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku kandydatów, u których stwierdzono przeciwwskazania do kształcenia w wybranym zawodzie, dopuszczam możliwość przyjęcia wniosku w postępowaniu uzupełniającym w dniu 2 sierpnia 2016 r.


wz. Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Stanisław Fundakowski
Wicekurator

 

www.ko.rzeszow.pl

Piszą o nas

18-07-2016 

Zrealizuj swoje marzenia w Zespole Szkół Mechanicznych

28-06-2016 

 

Jeżeli chcesz realizować swoje marzenia to zacznij w Zespole Szkół Mechanicznych szkole, która jako jedyna w Rzeszowie kształci w zawodach lotniczych oraz jako jedyna na Podkarpaciu posiada Certyfikat Organizacji Szkolenia Personelu Obsługi Technicznej wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Rozdanie świadectw maturalnych

27-06-2016 

W dniu 5 lipca 2016 r. (wtorek) od godz. 09:00 zapraszamy abiturientów po odbiór świadectw maturalnych a także aneksów i informacji o wynikach matury.

 

Podajemy adres OKE Kraków, pod którym maturzyści będą mogli znaleźć wyniki matury 2016. Publikacja wyników matury powinna nastąpić już 5 lipca minutę po północy. Na stronę OKE należy zalogować się wpisując swój numer PESEL oraz hasło wygenerowane przez szkołę.

 

https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php?kto=1

Oferta współpracy z firmą FairWind

27-06-2016 

 

Posiadasz doświadczenie w obszarze mechaniki lub elektryki?

Pracowałeś w branży budowlanej, stoczniowej lub w branżach pokrewnych?

Posiadasz zdolności manualne i umiejętność pracy z narzędziami?

 

FairWind jest globalnym dostawcą usług serwisowych i instalacyjnych turbin wiatrowych. Klientami firmy Fairwind są najwięksi producenci na świecie.

W związku z dynamicznym rozwojem firma poszukuje osób, z którymi nawiąże współpracę w charakterze: TECHNIK TURBIN WIATROWYCH.

 

Wszystkie szczegółowe wymagania opisane są w załączonym ogłoszeniu:

 

pobierz >>

MISTRZOSTWA RZESZOWA W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

27-06-2016 

W dniu 1 czerwca 2016 roku odbyły się Mistrzostwa Rzeszowa w Plażowej Piłce Siatkowej chłopców o Puchar Dyrektora VIII LO.

W zawodach wystartowało 10 dwuosobowych zespołów reprezentujących szkoły średnie miasta Rzeszowa.

Zespół Szkół Mechanicznych reprezentowały dwie drużyny w składzie:

 • drużyna I : Mateusz Janowski klasa 2bt oraz Jakub Rejment klasa 1dt
 • drużyna II : Hubert Trojnar klasa 2at oraz Dominik Rejment klasa 1dt.

Wszystkie drużyny zostały podzielone na dwie grupy. Z każdej grupy do półfinałów awansowały dwa pierwsze zespoły.

 

Niestety nasz I zespół zajął w grupie miejsce III i nie awansował do półfinałów. Natomiast zespół drugi zajmując w swojej grupie II miejsce w półfinale spotkał się ze zwycięzcą grupy pierwszej I LO. Po zaciętym meczu Hubert Trojnar oraz Dominik Rejment pokonali rywali 21 : 18 i awansowali do finału. W meczu finałowym niestety ulegli drużynie II LO i zajęli w mistrzostwach bardzo wysokie drugie miejsce. Opiekunem drużyn był pan Tomasz Chrapek. Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

Więcej: MISTRZOSTWA RZESZOWA W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

II Podkarpackie Pokazy Lotnicze

23-06-2016 

 

Zaproszenie JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej

 

W nawiązaniu do wieloletniej współpracy Politechniki Rzeszowskiej z Państwa Szkołą uprzejmie prosimy o przyjęcie zaproszenia dla Kierownictwa i całego Grona Pedagogicznego, a także dla uczniów Państwa Szkoły do nieodpłatnego uczestnictwa w II Podkarpackich Pokazach Lotniczych Politechnika Rzeszowska i Przyjaciele Rzeszów – Jasionka w dniu 25 czerwca 2016 r.

 

Za sterami jednego ze śmigłowców Robinson R44, które będą uczestniczyły w pokazie grupowego pilotażu, zasiądzie absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych Daniel Szybko.

 

Zapraszamy gimnazjalistów do stoiska Zespołu Szkół Mechanicznych:

 • będziecie mogli spróbować swoich sił, jako piloci latając na symulatorze lotu,
 • poznacie zasadę działania tunelu aerodynamicznego,
 • dowiecie się wszystkiego o naszej szkole, która kształci specjalistów dla przemysłu lotniczego oraz lotnictwa,
 • odwiedzicie stoiska patronów szkoły, z którym współpracujemy od lat - Stowarzyszenie grupy przedsiębiorców przemysłulotniczego Dolina Lotnicza, Pratt & Whitney,  Heli One, Linetech, Aeroklub Rzeszowski, Port lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

23-06-2016 

Z dużą przyjemnością informujemy, że uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych Kamil Kud został finalistą ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Kamil reprezentował Miasto Rzeszów i województwo podkarpackie w eliminacjach ogólnopolskich Olimpiady.

W dniu 21 czerwca 2016r. w rzeszowskim Ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady (zobacz zdjęcia) Zastępca Prezydenta Miasta Pan Stanisław Sieńko wręczył dyplomy i nagrody laureatom eliminacji okręgowych wśród których znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych Mateusz Buda, Michał Pitera i Kamil Kud. Serdecznie gratulujemy !!!

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości to interdyscyplinarny konkurs, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką wynalazczą, szczególnie w zakresie :

 • prawa własności przemysłowej
 • umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych
 • technik twórczego myślenia
 • historii wynalazków i ich twórców.

Olimpiada odbywa się w formie eliminacji szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich realizowanych przez Stowarzyszenia naukowo – techniczne zrzeszone w Polskim Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów. Olimpiada odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Patentowego RP.

 

POLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
WYNALAZCÓW i RACJONALIZATORÓW /PZSWiR/

 

 

 

 

 

Więcej: Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Festiwal Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury

23-06-2016 

 

W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, na otwarcie wakacji, zapraszamy na koncert główny Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury jaki będzie miał miejsce 24 czerwca 2016 r. na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie!

Gwiazdą Koncertu Głównego będzie zespół Within Temptation a poprzedzą go wyśmienite międzynarodowe duety gwiazd z Polski i ze świata. Początek koncertu godz. 20:00

 

Na koncert oraz wszystkie pozostałe wydarzenia festiwalu wstęp wolny!

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie www.stadionkultury.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!