Wesołych Świąt

22-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy

18-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie
kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu
„Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji
w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 9:00

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ogłoszenie o rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych w zawodzie technik mechanik lotniczy.

17-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych
Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy
w ramach projektu pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Nr:RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas pierwszych w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Zajęcia specjalistyczne będą obejmować 36 godzin szkoleń lotniczych prowadzonych przez specjalistów firmy Linetech. w zakresie prawa lotniczego i czynników ludzkich w lotnictwie.

Pierwsza tura szkoleń odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2020 r. w budynku ZSM.

 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełniony i podpisany przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców formularz rekrutacyjny, dostępny tutaj:

Formularz rekrutacyjny należy składać od 18.12.2019 r. do 19.12.2019 r. sekretariacie szkoły w godzinach 7.00-12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym sięw pokoju nr 9 parter,oraz na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

SUKCES MARCELINY SĄCZAWY

16-12-2019 

Uczennica naszej szkoły wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie ,,Jesienią góry są najszczersze’’ i zdobyła wyróżnienie w kategorii praca plastyczna. Konkurs odbywał się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Wręczenie nagród odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej podczas III Dnia Bieszczadzkiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem. Wydarzeniu temu towarzyszyły liczne atrakcje: jarmark rękodzieła bieszczadzkiego, wystawy fotograficzne, spotkania z artystami.

Uczennica klasy pierwszej fsg zafascynowana górami, przyrodą, kulturą i sztuką Bieszczadów wykonała niezwykłe dzieło, które można było podziwiać podczas wystawy wszystkich prac konkursowych.

Marcelinie gratulujemy sukcesu i zachęcamy do rozwijania talentu.

 

Grono Pedagogiczne ZSM

 

 

 

 

 

 

Więcej: SUKCES MARCELINY SĄCZAWY

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy

16-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie

kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu

„Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 9:00.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

"Wybierz życie - Pierwszy krok"

16-12-2019 

W dniach 10 - 16 grudnia 2019 r. w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej był realizowany w klasach: 2 ft, 3 ft oraz 4 ft program: "Wybierz życie - Pierwszy krok".

Celem programu było popularyzowanie edukacji prozdrowotnej oraz kształtowanie właściwych postaw odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych. Realizatorką programu edukacyjnego była E. Pitera.

 

PROGRAM PROMOCJI POZYTYWNYCH POSTAW I WARTOŚCI

16-12-2019 

 

"PRZYJAZNE SERCE" w roku szk. 2019/2020

 

Cele programu:

 • kreowanie i promowanie pozytywnych postaw i wartości ogólnoludzkich oraz społecznych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych,
 • dążenie do poszanowana wolności osobistej i godności człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawania w obronie wartości moralnych.

Kryteria postawy kandydata

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • wytrwałość w pokonywaniu trudności,
 • empatia,
 • pomoc słabszym i potrzebującym,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • skuteczność działania,
 • reagowanie na nietolerancję, krzywdę drugiego człowieka.

Formy działań młodzieży zasługujące na nagrodzenie:

 • podejmowanie działań wolontarystycznych ( minimum 1 rok) na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
 • aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
 • aktywne i szlachetne postepowanie w miejscu zamieszkania, wobec sąsiadów.

Przebieg programu:

 • Wyłonienie uczniów wyróżniających się w szkole, w domu lub w innych środowiskach takimi cechami jak: życzliwość, przyjaźń, bohaterstwo, poświęcenia dla innych, odpowiedzialność.
 • Sporządzenie opinii o wybranych uczniach przez wychowawcę, samorząd klasowy, katechetę.
 • Przekazanie opinii do koordynatorek programu: E. Pitery lub I. Szeteli (termin: 29 lutego 2020).
 • Analiza opinii o przedstawionych kandydatach przez zespół wychowawczy.

Akcja #KOMÓRKOMANIA

16-12-2019 

W ramach akcji #KOMÓRKOMANIA w dniu 12 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Mechanicznych do bazy Fundacji DKMS zarejestrowało się 16 nowych potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Wszystkim zarejestrowanym dziękujemy za zainteresowanie, wolontariuszom z klas 4 at i 4 mt za sprawne przeprowadzenie akcji!

 

 

 

 

Więcej: Akcja #KOMÓRKOMANIA

Gratulacje dla Mikołaja Nyzio z klasy 1as

12-12-2019 

We wtorek 10 grudnia 2019r. w naszej szkole odbył się powiatowy konkurs wiedzy prawnej dla uczniów szkół średnich. W tym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ze szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Brzozowie, Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Wł. Jagiełły w Przeworsku oraz ZSM Rzeszów. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Lenard z klasy 1hms, Tymoteusz Legięć z klasy 1as oraz Mikołaj Nyzio z klasy 1as. Miło nam poinformować, że wysokie czwarte miejsce w konkursowych zmaganiach zajął Mikołaj Nyzio. Jako nagrodę otrzymał opaskę sportową Mi Band 3. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła "Pasieka" – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Ewa Wojakowska.

 

Gratulujemy Mikołajowi wysokiego wyniku i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

 

 

 

GÓRA GROSZA 2019

12-12-2019 

Wolontariat Szkolny zaprasza do akcji GÓRA GROSZA. W dniach 16- 18 grudnia 2019 r. na przerwach wolontariusze będą przechodzić z puszkami z prośbą o wsparcie. Celem akcji „Góra Grosza” jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego i pozwolą im spokojnie dorastać. Zbieramy nominały 1, 2 i 5 groszy.

Wierzymy, że i Ty przyłączysz się do akcji! Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance.

 

Wolontariat Szkolny

 

Festiwal Fryzjerstwa w Katowicach

10-12-2019 

23 listopada spędziliśmy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie po raz kolejny odbył się Festiwal Fryzjerstwa. Grupa 46 osób, zarówno uczniów klas fryzjerskich, jak i nauczycieli, poddała się szaleństwu zakupów, obserwacji branżowych szkoleń, konkursów, pokazów i stoisk. Tegoroczne targi to jeszcze więcej atrakcji, merytorycznych wystąpień, promocji, pokazów i szkoleń w salach konferencyjnych. Szczególną uwagę zwracały stoiska i pokazy barberskie. Udział w targach to nie tylko możliwość poszerzania wiedzy i bycia na bieżąco, ale także okazja wzięcia udziału w fryzjersko-kosmetycznym wydarzeniu na skalę ogólnopolską.

 

Iwona Krużel

 

 

 

 

 

 

Więcej: Festiwal Fryzjerstwa w Katowicach

MIKOŁAJE Z MECHANIKA

10-12-2019 

W piątek, 6 grudnia, uczniowie naszej szkoły, należący do wolontariatu, wcielili się w rolę Świętego Mikołaja i jego pomocników. Odwiedzali osoby chore i samotne, niosąc ciepłe słowa oraz drobne upominki. Starsi ludzie cieszyli się z obecności Mikołaja i aniołków w ich domach. Opowiadali historie swojego życia oraz dzielili się doświadczeniem.   Wolontariusze naszej szkoły pokazywali swoją dobroć i chęć podarowania odrobiny szczęścia potrzebującym. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Kinga Lizak, Magdalena Wojtaszek- Chudzik i Iwona Adamiec- Zielińska.

W roli Mikołaja wystąpili: Dominik Kruczek z kl. 1 fss Jakub Gargaś, Rafał Jaskuła z kl. 1 fsg, Kamil Pilip z kl. 1 cg, Jakub Gryboś, Wiktor Rafa z kl. 1 hmg, Mateusz Majta z kl. 2 ct, Kacper Wnęk, Kewin Sierżęga z kl. 3 at, Michał Płotczyk z kl. 3 lt, Marcin Makowski, Wojciech Maciąg z kl. 4 mt i Sebastian Szurlej- absolwent.

Aniołki: Zuzanna Pachlita, Alicja Madeja, Kamila Drozd z kl. 1 fss, Marcelina Sączawa, Rafał Jaskuła, Monika Szczepanik, Patrycja Kozdraś, Róża Słysz, Izabela Toczek, Anna Rogala, Kinga Sitarz z kl. 1 fsg, Aleksandra Groń, Patrycja Wiercioch, Gabriela Lech, Julia Kardaś, Anna Gałas z kl. 2 ft, Anna Gientka z kl. 2 ht, Klaudia Kozubal, Oliwia Kojder z kl. 2 mst, Zuzanna Jabłecka, Zuzanna Zdeb, Patrycja Jarosz z kl. 3 mst, Angelika Grobelna, Aleksandra Skubisz, Wiktoria Świątek, Patrycja Rodzoń, Karolina Uliasz, Kinga Cygan, Gabriela Kożyniak z kl. 3 ft i Gabriela Zarzycka z kl. 4 est .

 

Róża Słysz, Izabela Toczek kl. 1 fsg, Jakub Gryboś kl. 1 hmg

 

 

 

 

 

 

Więcej: MIKOŁAJE Z MECHANIKA

TAK! POMAGAM!

10-12-2019 

 

Grudzień 2019, pierwszy piątek oraz sobota miesiąca. Kolejny raz pomagamy! W naszej szkole wolontariuszy nie brakuje i chociaż w piątek była też akcja mikołajkowa do „Tak! Pomagam!" chętnych nie zabrakło. Bezinteresowna pomoc, coś co kochamy i nikt z nas nie oczekuje niczego w zamian. Zbieraliśmy żywność długoterminową w sklepach Biedronka i Hetman dla rodzin, które najbardziej tego potrzebują. Wystarczy trochę uśmiechu i zachęta, a ludzie garną się do pomocy. Drobne rzeczy typu kasza, mąka, ryż i oczywiście słodycze, z których najbardziej ucieszą się dzieci.

Wolontariusze, którzy wzięli udział w akcji to: Karolina Kosmacz, Karolina Przywara, Bartosz Sarkowicz, Paweł Janczyszyn, Kinga Sitarz kl. 1 fsg, Oliwia Kotowicz kl. 1 as, Daniel Pięta kl.1 ls, Aleksandra Groń, Gabriela Lech kl. 2 ft, Dawid Łojek, Piotr Michałek, Hubert Płodzień kl. 3 dt, Natalia Jastrząb, Natalia Bober kl. 3 ft, Kinga Sieniawska, Izabela Rogóż kl. 4 ft i Dawid Pleśniak kl. 4 bt

Podziękowania należą się pani Kindze Lizak, pani Iwonie Adamiec-Zielińskiej i pani Monice za opiekę nad nami i udzielanie cennych wskazówek.

 

A Ty? Pomagasz? TAK POMAGAM!

 

Kinga Sitarz kl. 1 fsg i Hubert Płodzień kl 3 dt

Finał Koszykarskiej Licealiady

10-12-2019 

Koszykarska reprezentacja naszej szkoły zakończyła tegoroczne rozgrywki. Drużyna ZSM spisała się bardzo dobrze, zajmując IV miejsce w finale rzeszowskim.
Po wygraniu rundy eliminacyjnej z III LO i Zespołem Szkół Gospodarczych, w rundzie finałowej nasi koszykarze zmierzyli się z reprezentacjami:
IV LO, IX LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych i I LO.
Turniej finałowy stał na wysokim poziomie. Mecze były bardzo wyrównane i zacięte. Przebiegały w duchu fair-play.

 

Oto skład naszej reprezentacji:

 • Kołodziej Dominik 2at
 • Rabczak Norbert 2at
 • Sopel Adam 2at
 • Nadłonek Rafał 3mst
 • Kowalczyk Damian 3mst
 • Ostrowski Łukasz 2ct
 • Rochacki Michał 2ct
 • Skuza Jakub 1 hmg
 • Pruchnik Paweł 1 hmg
 • Bartoń Krystian 3b
 • Sobota Dominik 4lt

Opiekę nad drużyną sprawowała pani Alicja Bartyzel.

 

Akcji #KOMÓRKOMANIA

09-12-2019 

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji #KOMÓRKOMANIA!


Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS.

Projekt jest kierowany do pełnoletnich uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

 

Sprawdź czy możesz zostać dawcą: https://www.dkms.pl/pl/faq

 

Zarejestruj się jako dawca szpiku w dniu 12.12.2019 (czwartek)

w godzinach 10-13 w holu przed aulą ZSM.

 

Zapraszamy!


Koordynacja akcji: M. Bardzik, A. Kapłon

 

Warsztaty kreatywnego pakowania prezentów

09-12-2019 

Dziękuję wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w warsztatach i wykazali się twórczym podejściem do zadania, stwiając na ekologiczne rozwiązania zrobienia czegoś z niczego.

 

Gratuluję! Marta Mucha

 

Oto efekty Waszej pracy:

 

 

 

 

Więcej: Warsztaty kreatywnego pakowania prezentów

Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy

09-12-2019 

Informujemy osoby, które zgłosiły swój udział w Szkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym, że odbędzie się on 12 grudnia (czwartek) o godz. 11:30 w auli szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy również, że trwa konkurs na ozdobę bożonarodzeniową.

 

Do udziału w konkursowych zmaganiach serdecznie zapraszają bibliotekarze.

 

Konkurs

09-12-2019 

Przypominamy uczniom klas pierwszych, że w środę 11 grudnia 2019 r.  na platformie Kahoot odbędzie się konkurs znajomości terminologii lotniczej w języku angielskim.

Czekamy na Was w auli o 10 :40.

 

Monika Wiśniowska, Dawid Grudziński

 

Sukces uczniów ZSM w konkursie wiedzy prawnej

06-12-2019 

3 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Mechanicznych odbył się konkurs wiedzy prawnej dla uczniów szkół średnich miasta Rzeszowa. W konkursowych zmaganiach wzięli udział przedstawiciele sześciu szkół. Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali nasi uczniowie.

Jakub Lenard z klasy 1hms zajął I miejsce, a Tymoteusz Legięć z klasy 1as III miejsce.

Uczniowie Ci, wraz z Mikołajem Nyzio z klasy 1as, będą reprezentować naszą szkołę w finale powiatowym, który odbędzie się 10 grudnia. Organizatorem konkursu jest   Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Ewa Wojakowska.

 

 

 

 

Więcej: Sukces uczniów ZSM w konkursie wiedzy prawnej

Podaruj książkę bibliotece szkolnej

05-12-2019 

Biblioteka szkolna kontynuuje akcję zbiórki książek wśród uczniów oraz pracowników szkoły. Jeżeli masz w domu ciekawe książki (zwłaszcza z beletrystyki np. przygodowe, fantastykę, kryminały) , które już przeczytałeś i nie są Ci potrzebne oraz nie są bardzo zniszczone, możesz oddać je do biblioteki szkolnej ZSM i wzbogacić jej księgozbiór o ciekawe pozycje książkowe. Liczymy na wasze wsparcie i dziękujemy za dotychczasową pomoc i przekazanie wielu ciekawych książek na rzecz naszej biblioteki.

Z góry dziękujemy.

 

Bibliotekarze

 

500 rekordów Adama Micała na Reskarcie !

05-12-2019 

Adam Micał odebrał pamiątkowy puchar od właścicieli toru halowego Reskart za uzyskanie 500 rekordów dnia na rzeszowskim obiekcie. To rekord, który trudno będzie pobić.

 

Adam Micał jest uczniem klasy 2 na kierunku technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień licencji pilota PPL, ma na swoim koncie samodzielne loty i wiele godzin w powietrzu. To jego druga pasja. Bez wątpienia można go określić najszybszym kierowcą wśród pilotów i najlepszym pilotem wśród kierowców kartingowych.

 

 

 

 

Źródło: polskikarting.pl

Podkarpacki Konkursu Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego TEEN SHOW

05-12-2019 

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji Podkarpackiego Konkursu Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego TEEN SHOW, który odbędzie się 19 marca 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie.

 

1 ETAP KONKURSU:

I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole (kwalifikacje wewnątrzszkolne) w dniu  12 grudnia o godz. 11:30. Uczestnicy mogą wystąpić w dwóch kategoriach: piosenka lub wiersz. Łączny czas trwania utworów nie powinien przekraczać 10 minut. Uczestnicy mogą brać udział tylko w jednej kategorii. W kategorii ,,piosenka” soliści i zespoły (do 4 osób w grupie) mogą występować z akompaniamentem muzycznym lub podkładem.

 

Swój udział prosimy zgłaszać do 10.12.2019 r. u nauczycieli języków obcych.

 

Koordynatorzy konkursu:
Agata Pawlak i Ewelina Surowiec

 

Mikołajki

03-12-2019 

"I Ty możesz mieć czerwoną czapkę ... "

03-12-2019 

SUKCES JOANNY NIEMIEC W ELIMINACJACH STREFOWYCH XXIX PODKARPACKIEGO KONKURSU POEZJI RELIGIJNEJ

02-12-2019 

W piątek, 29 listopada, w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyły się eliminacje strefowe XXIX Konkursu Poezji Religijnej. Jest to najstarszy konkurs poetycki w Polsce o tematyce religijnej. Inspiracją do jego organizacji była wizyta Papieża Jana Pawła II w Rzeszowie, w czerwcu 1991 r. Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. II ft Joanna Niemiec. Asia odniosła sukces i zdobyła nominację do finału konkursu w kategorii poezja śpiewana. W eliminacjach wzięło udział 53 uczestników. Finał odbywa się tradycyjnie w drugi piątek grudnia, w tym roku 13.12.2019r. w sali widowiskowej MGOK w Sędziszowie Małopolskim. Nasza reprezentantka zaprezentowała utwór Edyty Geppert pt. „Zamiast”. Opiekę nad uczennicą sprawowała pani Kinga Lizak.

 

Gratulujemy sukcesu i życzymy podobnego osiągnięcia w finale!

 

 

Spotkanie z autorem

02-12-2019 

Czy operator CNC może być autorem książki? Oczywiście, że tak.  Zwłaszcza, jeśli jest absolwentem naszej szkoły. 5 grudnia 2019r. w godzinach od 11.00 do 14.00 zapraszamy serdecznie do szkolnej czytelni na spotkanie z Filipem Wacławikiem, który prezentował będzie swoją książkę „Cienie”. Zazwyczaj przeprowadzka to początek nowego, lepszego życia. Jednak dla Jacka Warzewskiego stała się koszmarem. Niewielki dom na przedmieściach, w miejscu zburzonej starej wioski, staje się dla młodego mężczyzny swoistą pułapką. Czy przygnębienie i smutek były powodem omamów , które zaczęły go prześladować? Czy też była to tylko jego wyobraźnia?... Chcielibyście dowiedzieć się więcej, kupcie książkę i pozwólcie Filipowi spełnić marzenie, by wydać kolejną ...

 Samorząd Uczniowski

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!