Wystartuj z nami !

 

Fryzjerzy z pasją

18-06-2021 

Wyniki konkursu

18-06-2021 

Wyniki konkursu "Zwiedzamy świat latając z Jasionki":

 • I miejsce: Rafał Juroszek - kl. 1bs
 • II miejsce: Damian Gromek - kl. 1bs 
 • III miejsce: Kamil Kawa - kl. 1 as

Gratulujemy !

 

Dagmara Kotowicz, Monika Wiśniowska

 

Przedłużenie terminu rekrutacji na staże

16-06-2021 

 

Aktualizacja do ogłoszenia o rekrutacji na staż dla uczniów/uczennic

nauczycieli/nauczycielek ZSM w Rzeszowie kształcących w zawodzie

technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

W związku z nie zrekrutowaniem odpowiedniej liczby uczestników zgodnie z § 4 z ust. 2 a) i b) zgodnie z Aktualizacją Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli z datą obowiązywania od 10.06.2021 r., wydłużamy termin rekrutacji na staże zawodowe. Termin rekrutacji pierwotny to od 10.06.20201 r. do 14.06.2021 r.; termin rekrutacji wydłużony zostaje do dnia 18.06.2021 r.

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek.

 

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

 

 

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. kryteriów szczegółowo opisanych w Aktualizacji do Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli "Kształcenie wysokich lotów" z dnia 10.12.2019 r., który obowiązuje od dnia 10.06.2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 15.06.2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów). Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Rzeszowie do dnia 21.06.2021 r. Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

 

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

WYNIKI KONKURSU "BLIŻEJ SIEBIE"

15-06-2021 

W dniu 28.05.2021 r. odbył się konkurs wiedzy psychologicznej pt.: "BLIŻEJ SIEBIE". W konkursie udział wzięło 17 uczniów z klas: 1bs, 1cs, 1ls, 1fss, 2as, 2cs, 2ag, 2fsg

 

Laureaci konkursu:

 • I miejsce: Patrycja Kozdraś 2fsg - 31,5/33 pkt
 • II miejsce: Mateusz Boroń 2as – 31/33 pkt
 • III miejsce: Karol Flis 1fss – 30,5/33 pkt

 

GRATULUJEMY!!!

 

Konkurs zorganizowały: p. Edyta Dragulska, p. Iwona Adamiec-Zielińska

 

Wyniki Szkolnego konkursu na prezentację multimedialną w języku angielskim Be safe online lub w języku niemieckim Sicher im Netz

15-06-2021 

Przedmiotem Szkolnego konkursu Be safe online/Sicher im Netz było przygotowanie prezentacji multimedialnej w języku angielskim lub niemieckim ukazującej wykorzystanie Internetu w życiu człowieka, problematykę bezpieczeństwa online oraz wskazanie sposobów na bezpieczne korzystanie z sieci i propagowanie kulturalnego zachowania.

 

Najlepsze prezentacje w języku angielskim wykonali:

 • I miejsce: Mikołaj Mijalny - 2hms
 • II miejsce: Samantha Markiewicz - 2hms
 • III miejsce: Damian Gromek - 1bs
 • wyróżnienie: Kacper Grochala - 2ls

Najlepsze prezentacje w języku niemieckim:

 • I miejsce: Michał Rydz - 2hms
 • II miejsce: Patryk Siry - 2hms
 • III miejsce: Wiktoria Żak - 1fss

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

 

Organizatorzy: M. Berrahal , L. Sulencka, M. Kot - Nowicka, D. Kustra

 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - NAJPIĘKNIEJSZA KAPLICZKA MARYJNA

15-06-2021 

11 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu fotograficznego na najpiękniejszą kapliczkę ku czci Matki Bożej. Na konkurs przesłano 41 zdjęć, a Jury w składzie: p. Agnieszka Uchman, p. Kinga Lizak, p. Bogdan Czach miało trudne zadanie, ponieważ zarówno zdjęcia jak i kapliczki zachwycały. Ostatecznie wyłoniło zwycięzców:

 • I miejsce: Wiktoria Becla kl. III ft kapliczka w Dąbrówkach k. Łańcuta
 • II miejsce: Mateusz Świeboda kl. II fsg kapliczka w Łukawcu
 • III miejsce: Kacper Szura kl. II cs kapliczka w Lubeni

Organizatorzy serdecznie gratulują zwycięzcom i dziękują wszystkim za udział i zainteresowanie tematem. W konkursie reprezentowane były klasy: 1fss, 2fsg, 2fss, 2cg, 2cs, 3ft, 3at.

 

 

Więcej: WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - NAJPIĘKNIEJSZA KAPLICZKA MARYJNA

UDZIAŁ UCZNIÓW W AKCJI SPOŁECZNEJ PRZECIWKO PRZEMOCY W RODZINIE "UŻYJ SERCA NIE PIĘŚCI

15-06-2021 

Fundacja "Warto Żyć Dla Kogoś" zorganizowała akcję społeczną / happening "Użyj serca nie pięści" przeciwko przemocy domowej. Wolontariat działający w ZSM przyłączył się do tej akcji.

Nasi uczniowie, maturzyści i absolwenci zebrali kilkanaście pudeł z maskotkami, bandażami i plastrami. W weekend 11-13 czerwca zabandażowane i z przyklejonymi opatrunkami misie zostały umieszczone w widocznych miejscach w miastach, miasteczkach i wsiach.

Pluszaki miały przymocowane zawieszki informujące czego dotyczy happening, dołączone były także ulotki z numerami całodobowego telefonu niebieskiej linii i informacjami o aplikacji parasol, dzięki którym ofiary przemocy domowej mogą otrzymać pomoc.

 

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli

14-06-2021 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli/ek

przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX:

Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń: 1. PART-145 2. PART -147 3. Język angielski - techniczny 4. Przepisy Prawa Lotniczego 5. Human Factor 6. ATA 20 7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały:

 

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz punktacja zgodna z kryterium punktowym zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 18.06.2021 r. (wersja papierowa najpóźniej do 22.06.2021 r.).

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

 Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Podsumowanie szkolnego konkursu na grafikę komputerową

14-06-2021 

W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na grafikę komputerową łączącą umiejętności fotograficzne oraz wykorzystanie sieci neuronowych do otrzymania niezwykłych i inspirujących wizji naszej szkoły. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić dwóch uczniów ex aequo:

 • Maciej Majewski – klasa 3bt
 • Sebastian Szostek – klasa 3bt

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów informatycznych.

 

Organizatorzy konkursu: Stanisław Topolewicz, Adam Nazimek

 

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego

14-06-2021 

 

Z przyjemnością informujemy, że na podium w Konkursie Ortograficznym z języka angielskiego uplasowały się następujące osoby:

 • I miejsce: Patryk Soja - klasa 2 hmg

Wyróżnienie:

 • Bartosz Sowa - klasa 2 hmg
 • Damian Hanejko - klasa 2 lg
 • Patryk Paśko - klasa 3 mst

Gratulujemy!

 

Prace pozostają do wglądu w sali 26. Dziękujemy za współpracę i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.

 

M. Bardzik, S. Łoboda

Zabierz książkę na wakacje! Nowości w naszej bibliotece

14-06-2021 

Zbliżające się wakacje to dobra okazja, aby sięgnąć po ciekawą książkę. Księgozbiór naszej biblioteki wzbogacił się ostatnio o następujące pozycje:

 • Afekt - Mróz Remigiusz;
 • Ekstradycja - Mróz Remigiusz;
 • Precedens - Mróz Remigiusz;
 • Asystentka - Tremayne S.K.;
 • Chłopiec z lasu - Coben Harlan;
 • Jedna krew - Darda Stefan;
 • Zabij mnie, tato - Darda Stefan;
 • Czerwień - Sobczak Małgorzata Oliwia;
 • Czerń - Sobczak Małgorzata Oliwia;
 • Piętno - Piotrowski Przemysław;
 • Sfora - Piotrowski Przemysław;
 • Cherub - Piotrowski Przemysław ;
 • Popołudnia na Miodowej 2 - Szarańska Joanna;
 • Poranki na Miodowej 1 - Szarańska Joanna;
 • Przeciwko bratu - Dudziński Marcin;
 • Rzeki płyną, jak chcą - Grabowska Ałbena;
 • Terapeutka - Paris B. A.;
 • Wilkołak - Chmielarz Wojciech;
 • Więzień nieba - Ruiz Zafón Carlos;
 • Zmora - Małecki Robert

Całej społeczności ZSM życzymy udanych wakacji i zapraszamy do biblioteki. Wakacje z książką to wypoczynek, rozrywka i przygoda !!!

 

 

 

Wyniki konkursu plastyczno – multimedialnego poświęconego Patronom 2021 roku

14-06-2021 

W konkursie zorganizowanym dla upamiętnienia Patronów 2021 roku udział wzięły 62 osoby w klas: 2 ag, 2 as,2 cg, 2fsg, 3 at, 3 bt, 3 ct, 3 act. Uczestnicy wykonali portrety Patronów, ilustracje do opowiadań, a także prezentacje multimedialne. Zwycięzcami konkursu zostali :

 • I miejsce - Adam Micał z klasy 3 lt za portret Cypriana Kamila Norwida
 • II miejsce - Jakub Wania z klasy 3 bt za prezentację multimedialną poświęconą Konstytucji 3 Maja
 • III miejsce - Maciej Jajuga z klasy 2 as za prezentację multimedialną na temat Stanisława Lema

Wyróżnienie otrzymał Tymoteusz Legięć z klasy 2 as za ilustrację do utworu Stanisława Lema "Eden".

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorzy konkursu Ewa Wojakowska, Krystyna Potoczna i Agnieszka Kapłon dziękują za zainteresowanie tematem i zapraszają do udziału w konkursach humanistycznych w przyszłym roku szkolnym.

 

 

Szkolny konkurs informatyczny pt. "Bądź bezpieczny w sieci"

09-06-2021 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych do udziału

w szkolnym konkursie informatycznym "Bądź bezpieczny w sieci".

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

 
Konkurs odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. w godz. 17:00 - 17:25
poprzez usługę Microsoft Forms.
 
Link do konkursu zostanie przesłany poprzez e-dziennik
do uczniów klas pierwszych
.

 

Szczegółowe informacje udzielają nauczyciele organizatorzy: Adam Nazimek, Stanisław Topolewicz.

 

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli

09-06-2021 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż dla uczniów/uczennic nauczycieli/nauczycielek

ZSM w Rzeszowie kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu "Kształcenie wysokich lotów" realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX:

Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych – w przypadku uczniów/uczennic Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 160 h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. – w przypadku nauczycieli/nauczycielek Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

 

Kandydaci/ki składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej) oraz ilość punktów przyznana wg. kryteriów szczegółowo opisanych w Aktualizacji do Regulaminu rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów/uczennic i nauczycieli "Kształcenie wysokich lotów" z dnia 10.12.2019, który obowiązuje od dnia 10.06.2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy kompletnie wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (decyduje data wpływu maila wraz ze skanem kompletu podpisanych dokumentów) oraz w wersji papierowej w terminach wyznaczonych w ogłoszeniu o rekrutacji (brak wpływu wersji papierowej w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym brakiem rozpatrzenia złożonych dokumentów). Dokumenty w wersji papierowej powinny zostać dostarczone do Sekretariatu ZSM w Rzeszowie do dnia 16.06.2021 r. Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów".

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym. Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 


Ethics in Technology & Internet

09-06-2021 

 

31 maja 2021 r. wraz ze swoim wychowawcą Dawidem Grudzińskim wzięliśmy udział w webinarium zorganizowanym w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ. Podczas wydarzenia przedstawiciele Youth IGF opowiadali o tym, jak zaangażować się w globalny ruch Youth IG, a także wspólnie z entuzjastami z całego świata tworzyć propozycje zmian legislacyjnych oraz rządowych projektów w zakresie technologii i Internetu.

 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Robert Kroplewski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, polski ekspert ds. etycznej AI w OECD, Komisji Europejskiej i UNESCO, Sally Radwan – doradca Ministra Komunikacji i Technologii Informacyjnych w Egipcie oraz przedstawiciele ONZ. Wydarzenie odbyło się po angielsku, dzięki czemu mieliśmy okazję sprawdzić swoje umiejętności rozumienia żywego języka obcego.

 

Klasa 2cg

WYRÓŻNIENIE DLA MARCELINY SĄCZAWY W XVII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA MŁODZIEŻY "POMÓŻ OCALIĆ ŻYCIE BEZBRONNEMU"

08-06-2021 

15 maja odbyła się online Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu Dla Młodzieży "Pomóż Ocalić Życie Bezbronnemu". Zgłoszono do niego 1479 prac w kategorii literackiej, multimedialnej i plastycznej. W kategorii plastycznej została wyróżniona praca Marceliny Sączawy z kl. II fsg. Tematyka konkursu dotyczyła wszystkich aktualnych zagadnień bioetycznych. "Dziękuję za ten konkurs, który afirmuje życie, który nie różnicuje życia, który podkreśla godność każdej osoby ludzkiej od samego poczęcia – powiedziała Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty".

 

Marcelinie gratulujemy wyróżnienia! 

 

Rekrutacja do udziału w projekcie

02-06-2021 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

„Mobilność edukacyjna szansą na sukces”
nr: 2020-1-PL01-KA116-079207

 

obejmującym:

 • 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Barcelos
 • termin: 13.09. – 08.10.2021 r.

Terminy mobilności mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji pandemicznej w Europie.

Uczestnikami projektu mogą być uczennice / uczniowie klas trzecich kształcący w zawodach:

 • technik mechanik, technik mechatronik

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 11.06.2021 r. w sekretariacie szkoły godz.: 10:00 – 14:00.

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela: mgr Alicja Kot oraz mgr Ewelina Surowiec

Wyniki rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów"

31-05-2021 

Warszawa/Rzeszów 31.05.2021 r.

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

 

(powołanej zgodnie z Regulaminem rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021 r; realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego)

W dniu 31.05.2021 r. odbyło się online posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Lidera Projektu (Spółkę LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 5C, 02-146 Warszawa).

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszli :

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Koordynator projektu z ramienia Lidera Projektu – Pani Beata Piasecka - Bawolska
 2. Członek Komisji Rekrutacyjnej - Opiekun Projektu z ramienia Partnera Projektu ( Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie) - Pan Andrzej Kulasa
 3. Członek Komisji Rekrutacyjnej – Katarzyna Nowakowska

Na posiedzeniu dokonano zakwalifikowania na listę rankingową uczestników rekrutacji wpisanych na listę rezerwową w dniu 19-20 kwietnia 2021r. Komisja wzięła pod uwagę 20 uczestników i zostali oni wpisani na listę rankingową w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostają udostępnione na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie.

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, iż zgodnie z § 7 punkt 6 Regulaminu rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” obowiązującego od dnia 22 marca 2021 r. wraz z Aktualizacją z dnia 26.03.2021r uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na listę rankingową zostali wpisani na listę rezerwową w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.

 

Szczegółową Informację o zakwalifikowaniu (lub nie) Kandydata/ki do udziału w zajęciach specjalistycznych (w tym liczbie uzyskanych punktów za poszczególne kryteria) będzie można uzyskać również po przesłaniu prośby na adres mailowy Koordynatora projektu (tj. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub osobiście u opiekuna projektu ze strony ZSM Rzeszów (tj. Pana Andrzeja Kulasy).

Beata Piasecka – Bawolska

Andrzej Kulasa

Katarzyna Nowakowska

31.05.2021

Oferta pracy dla mechatroników

21-05-2021 

Zwiedzamy świat latając z Jasionki

21-05-2021 

Zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie Places of tourist interest you can reach by plane from Rzeszów International Airport czyli Zwiedzamy świat latając z Jasionki.

 

Prace konkursowe to foldery opisujące miejsca do których można polecieć na wakacje.

 

Prace:

 • są w języku angielskim
 • mają format A4 i mają formę folderu
 • zawierają opis miejsca i min 2 atrakcji turystycznych

Prace są oceniane za:

 • teść i poprawność językową
 • formę graficzną

Pamiętajcie, że można latać z przesiadkami. W pracy należy poinformować jak dotrzeć do opisanego miejsca.

 

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami celującymi (waga 3) z języka angielskiego.

 

Termin oddania prac – 10.06.2021 r.

 

Prace wysyłamy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Monika Wiśniowska & Dagmara Kotowicz

 

Udział Karoliny w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa

21-05-2021 

Uczennica naszej szkoły – Karolina Kosmacz (kl. II fsg) – wzięła udział w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Prusa. Patronat nad nim objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańsk. Konkurs polegał na napisaniu opowiadania zgodnie z kryteriami podanymi w regulaminie. Karolina często pisze, "do szuflady". Odważyła się ją otworzyć i zgłosić swój utwór do konkursu. Ralph Waldo Emerson powiedział: "Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator".

 

Karolinie życzymy sukcesu, by pisaniem zmieniała świat na lepsze, rozwijała odważnie swoje pasje i zdobywała wymarzone szczyty.

 

Grono Pedagogiczne ZSM

 

Zapraszamy do udziału w akcji "SYPNIJ KARMĄ"

20-05-2021 

Rozpoczęła się rejestracja na szczepienia młodzieży w wieku 16 i 17 lat

20-05-2021 

Od poniedziałku, 17 maja, rusza rejestracja na szczepienia dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Tego dnia e-skierowania będą wystawione osobom, które do 17 maja 2021 r. skończyły 16 lat oraz wszystkim nastolatkom z rocznika 2004. Młodzież z rocznika 2005, która 16 lat skończy w nadchodzących tygodniach, otrzyma e-skierowanie w momencie ukończenia 16. roku życia. E-skierowania dla tego rocznika będą wystawiane raz w tygodniu – w poniedziałki. Dzięki uruchomieniu szczepień dla osób niepełnoletnich osoby z rocznika 2003 nie muszą już czekać z rejestracją do dnia ukończenia 18 lat. Od poniedziałku wszystkie osoby z rocznika 2003 będą miały wystawione e-skierowanie i będą mogły zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19.

 

UDZIAŁ IZABELI TOCZEK W II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ”ŚWIĘTE SŁOWA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO”

20-05-2021 

Praca plastyczna uczennicy Izabeli Toczek z kl. II fss została zakwalifikowana do II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Święte Słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego", której organizatorem jest Fundacja BO WARTO. Iza wykonała pracę plastyczną w formie plakatu promującego jedną, wybraną z 20 cytatów podanych przez Organizatora myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Polsce potrzebny jest każdy człowiek - od noworodka w kołysce do starca na rencie". Fundacja podała następujące cele konkursu:

 1. Upowszechnienie wiedzy o osobie, życiu i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 2. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia.
 3. Wyrażanie własnych przeżyć środkami plastycznymi.

Czekamy na rozstrzygnięcie Konkursu, które odbędzie się do 25 maja 2021 r. i życzymy Izie powodzenia.

 

Udział naszej szkoły w programie EKOczynni

19-05-2021 

Miła jest nam poinformować, że Nasza szkoła uzyskała znak EKOczynnych. Oznacza to, że w szkole troszczymy się o środowisko naturalne. W ramach tego przedsięwzięcia dwie grupy uczniów z naszej szkoły realizuje projekty budowy:

 • Robota kontrolującego stan czystości zbiorników wód, z funkcją usuwania zanieczyszczeń,
 • Samochodowego napędu wodorowego – najbardziej przyjaznego dla środowisk.

Opiekunem projektu jest mgr inż. Piotr Prach

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!